Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nggawe serep lan mulihake isi

background image

Nggawe serep lan mulihake isi

Umumé, sampeyan mestine ora nyimpen foto, video, lan isi pribadhi liyane mung ing

memori internal piranti. Yen piranti rusak, ilang, utawa dicolong, data sing disimpen ing

memori internal ilang saklawase. Disaranake supaya nggunakake piranti lunak Xperia™

Companion kanggo nggawe serep kang nyimpen data kanthi aman nyang piranti

eksternal. Cara iki utamané dianjurake yen sampeyan nganyari piranti lunak ing piranti

menyang versi Android sing luwih anyar.
Aplikasi Serep & pamulihan Xperia™ disaranake kanggo nggawe serep data sadurunge

sampeyan mulihake data pabrik. Nganggo aplikasi iki, sampeyan bisa nggawe serep

data menyang akun online, kertu SD, utawa piranti simpenan USB eksternal sing wis

disambungake menyang piranti nganggo adaptor Host USB.
Nggunakake aplikasi Serep & pamulihan saka Google, sampeyan bisa nggawe serep

data menyang server Google.

Gawe serep data menyang komputer

Gunakake piranti lunak the Xperia™ Companion kanggo nggawe serep data saka piranti
menyang PC utawa komputer Apple

®

Mac

®

. Sampeyan bisa nggawe serep jinis data

ing ngisor iki:

Cathetan telpon

Pesen teks

Tanggalan

Setelan

File media kayata lagu lan video

Foto lan gambar

Nggawe serep data nggunakake komputer

1

Bukak kunci layar piranti lan sambungake piranti menyang komputer nggunakake

kabel USB Type-C™.

2

Bukak piranti lunak Xperia™ Companion ing komputer, yen ora otomatis

diluncurake. Sawise sawetara wektu, komputer ndeteksi piranti. Pesthekake wis

milih mode

Pamindhahan file ing piranti.

3

Klik

Cadangake ing layar utama Xperia™ Companion.

4

Tututi patunjuk ing layar kanggo nggawe serep data saka piranti.

Yen ora nduweni Xperia™ Companion sing diinstal, sampeyan dijaluk nginstal nalika

nyambungake piranti menyang komputer.

Mulihake data nggunakake komputer

1

Bukak kunci layar piranti lan sambungake piranti menyang komputer nggunakake

kabel USB Type-C™.

2

Bukak piranti lunak Xperia™ Companion ing komputer, yen ora otomatis

diluncurake. Sawise sawetara wektu, komputer ndeteksi piranti. Pesthekake wis

milih mode

Pamindhahan file ing piranti.

3

Klik

Pulihake ing layar utama Xperia™ Companion.

4

Pilih file serep saka rekaman serep, banjur klik

Sabanjure lan tututi patunjuk ing

layar kanggo mulihake data menyang piranti.

Yen ora nduweni Xperia™ Companion sing diinstal, sampeyan dijaluk nginstal nalika

nyambungake piranti menyang komputer.

Nggawe serep data nganggo aplikasi Serep & pamulihan saka Xperia™

Nganggo aplikasi Serep & pamulihan saka Xperia™, sampeyan bisa nggawe serep data

online utawa lokal. Sampeyan bisa nggawe serep data kanthi manual utawa nguripake

fungsi serep otomatis kanggo nyimpen data kala-kala.
Aplikasi Serep & pamulihan Xperia™ disaranake kanggo nggawe serep data sadurunge

sampeyan mulihake data pabrik. Nganggo aplikasi iki, sampeyan bisa nggawe serep jinis

data ing ngisor iki menyang akun online, kertu SD, utawa piranti simpenan USB eksternal

sing wis disambungake menyang piranti nganggo adaptor host USB:

43

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kontak

Obrolan

Log telpon

Tanggalan

Akun email

Wi-Fi akun

Setelan piranti

Aplikasi

Tata panggon Ngarep Xperia™

Nyetel fungsi nggawe serep otomatis

1

Yen nggawe serep isi menyang piranti simpenan USB, pesthekake piranti

simpenan wis nyambung menyang piranti nganggo adaptor host USB. Yen

nggawe serep menyang kertu SD, pesthekake kertu SD wis dilebokake kanthi

bener ing piranti. Yen nggawe serep isi saka akun online, pesthekake wis mlebu

nyang akun Google™ sampeyan.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan.

4

Ing

Cadhangan & pamulihan Xperia™, tutul Gawe serep otomatis.

5

Kanggo ngaktifake fungsi gawe serep otomatis, tutul tombol urip-mati.

6

Pilih panggonan kanggo nyimpen file serep.

7

Yen dikepingini, pilih kakerepan nggawe serep, wektu kanggo nggawe serep, lan

data sing digawe serepe. Yen ora, nggawe serep dirampungake miturut setelan

gawan.

8

Kanggo nyimpen setelan, tutul .

Nggawe serep konten kanthi manual

1

Yen nggawe serep isi menyang piranti simpenan USB, pesthekake piranti

simpenan wis nyambung menyang piranti nganggo adaptor host USB. Yen

nggawe serep menyang kertu SD, pesthekake kertu SD wis dilebokake kanthi

bener ing piranti. Yen nggawe serep isi saka akun online, pesthekake wis mlebu

nyang akun Google™ sampeyan.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan.

4

Ing

Cadhangan & pamulihan Xperia™, tutul Liyane.

5

Tutul

Cadangan manual, banjur tutul tujuan nggawe serep lan data sing pengin

digawe serepe.

6

Tutul

Gawe serep.

7

Sawise nggawe serep data, tutul

Rampung.

Ngowahi file serep

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan.

3

Ing

Cadhangan & pamulihan Xperia™, tutul Liyane.

4

Tutul

Owahi file cadhangan, banjur pilih sumber serep lan jinis data sing arep

dibusak.

5

Tutul

Busak data.

6

Tutul

OK kanggo negesake.

7

Sawise data dibusak, tutul

Rampung.

44

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mulihake konten sing wis digawe serep

1

Yen mulihake konten saka piranti simpenan USB, pesthekake piranti simpenan wis

nyambung menyang piranti nganggo adaptor Host USB. Yen mulihake isi saka

kertu SD, pesthekake kertu SD wis dilebokake kanthi bener ing piranti. Yen

mulihake isi saka layanan Xperia Gawe Serep & Pulihake, pesthekake sampeyan

wis mlebu nyang akun Google™.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan.

4

Ing

Cadhangan & pamulihan Xperia™, tutul Pulihake data, banjur pilih sumber

pamulihan lan data sing arep dipulihake.

5

Tutul

Pulihake data.

6

Sawise konten dipulihake, tutul

Rampung.

Elinga yen kabeh owahan ing data lan setelan sawise nggawe serep - kayata aplikasi anyar

sing diinstal - bakal dibusak sajrone prosedur pamulihan.

Nggawe serep data nganggo aplikasi Serep & pamulihan saka Google

Nggunakake aplikasi Serep & pamulihan saka Google, sampeyan bisa nggawe serep

data menyang server Google. Sampeyan uga bisa nguripake fungsi pamulihan otomatis

kanggo mulihake data lan setelan aplikasi nalika sampeyan masang maneh aplikasi.
Nganggo aplikasi iki, sampeyan bisa nggawe serep jinis data ing ngisor iki:

Aplikasi

Tetenger

jaringan Wi-Fi

Setelan liyane

Nggawe serep data menyang akun Google ™

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan.

3

Ing

Cadhangan & pamulihan Google™, tutul Gawe serep dataku, banjur tutul

panggeser.

Ngaktifake utawa mateni pamulihan otomatis nalika nginstal maneh aplikasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan.

3

Ing

Cadhangan & pamulihan Google™, tutul panggeser Pulihake otomatis.

45

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.