Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ndeleng foto ing peta

background image

Ndeleng foto ing peta

Nambahake informasi panggonan ing foto uga diarani menehi tandha panggonan.

Sampeyan bisa ndeleng lan menehi tandha foto ing peta, banjur tuduhake menyang

kanca lan kulawarga babagan pangoonan njupuk foto kasebut. Deleng

Nyimpen

panggonan geografis saka foto

ing kaca 98 kanggo informasi luwih lengkap.

109

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Ndeleng foto sing diwenehi tandha panggonan ing layar Globe

2

Golek panggonan ing peta

3

Deleng opsi menu

4

Tutul ping pindho kanggo nggedhekake. Jiwit kanggo nyilikake. Seret kanggo ndeleng bageyan sing

beda ing peta

5

Sakgugus foto utawa video sing diwenehi tandha panggonan karo panggonan sing padha

6

Gambar cilik grup foto utawa video sing dipilih. Tutul salah siji item kanggo dideleng ing layar wutuh

Nambah utawa ngowahi tandha panggonan foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar.

2

Tutul , banjur tutul

Tambah weneh tandha pan. utawa Owahi weneh tandha

pangg. kanggo mbukak layar peta.

3

Tutul peta kanggo nyetel panggonan foto.

4

Kanggo nyetel maneh panggonan foto, tutul lokasi anyar ing peta.

5

Yen wis rampung, tutul

OK.

Yen sampeyan wis nguripake deteksi lokasi lan ngaktifake panandha panggonan ing kamera,

sampeyan bisa menehi tandha kanthi langsung menyang foto supaya mengko bisa dideleng

ing peta.

Ndeleng foto sing diwenehi tandha ing peta

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Album lagu.

3

Tutul , banjur tutul

Papan.

4

Tutul foto sing arep dideleng ing peta.

Yen sawetara potret dijupuk ing panggonan sing padha, mung siji sing bakal katon ing peta.

Cacahe kabeh foto katon ing pojok sisih ndhuwur, contone, . Kanggo ndeleng kabeh foto

ing gugus iki, tutul tutup foto banjur tutul salah sijine gambar cilik ing sisih ngisor layar.

Ndeleng foto sing diwenehi tandha panggonan ing globe

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Album lagu.

3

Tutul , banjur tutul

Papan > .

4

Tutul foto sing arep dideleng ing globe.

Nggenti geotag foto

1

Nalika ndeleng foto ing peta ing Album, demek terus foto nganti pigura dadi biru,

banjur tutul lokasi sing dipengini ing peta.

2

Tutul

OK.

Ngowahi tampilan peta

Nalika ndeleng peta ing Album, tutul , banjur genti antarane

Deleng klasik lan Deleng

satelit.

110

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.