Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ngandum lan ngatur foto lan video

background image

Ngandum lan ngatur foto lan video

Sampeyan bisa ngandum foto lan video sing disimpen ing piranti. Sampeyan uga bisa

ngatur kanthi akeh cara. Misale, sampeyan bisa ngowahi foto kanthi rombongan,

mbusak foto, lan nyambungake foto menyang kontak. Yen nduweni foto sing disimpen

ing piranti, apike transfer foto kanthi rutin menyang komputer utawa menyang piranti

simpenan eksternal supaya ora ana data sing ilang. Yen kuwi ditindakake, sampeyan

bakal nduweni luwih akeh panggonan ing piranti. Deleng

Ngatur file nggunakake

komputer

ing kaca 40.

Sampeyan bisa uga ora bisa nyalin, ngirim utawa ngirim item sing dilindhungi hak cipta. Uga,

sawetara item ora bisa dikirim yen ukuran file kegedhen.

Ngandum foto utawa video

1

Ing Album, golek lan tutul foto utawa video sing pengin diandum.

2

Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

3

Tutul aplikasi sing arep digunakake kanggo ngandum foto, banjur tututi jangkah

kanggo ngirim.

Nggunakake foto minangka gambar kontak

1

Nalika lagi ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Gunakake dadi > Potret kontak.

2

Pilih kontak, banjur owahi foto kaya sing dipengini.

3

Tutul

SIMPEN.

Nggunakake foto minangka wallpaper

1

Nalika lagi ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Gunakake dadi > Wallpaper.

2

Tututi patunjuk ing layar.

Muter foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Tutul

Puter, banjur pilih opsi. Foto disimpen ing orientasi anyar.

Mbusak foto utawa video

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Tutul

BUSAK.

Nggarap sakumpulan foto utawa video ing Album

1

Nalika ndeleng gambar cilik foto lan video ing Album, tutul terus item nganti

disorot.

2

Tutul item liyane sing arep digarap kanggo milih. Yen pengin milih kabeh item, tutul

, banjur tutul

Pilih kabeh.

3

Gunakake alat ing toolbar kanggo ngowahi item sing dipilih.

107

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.