Sony Xperia XA1 Dual SIM - Akeh telpon

background image

Akeh telpon

Yen ngaktifake telpon tunggu, sampeyan bisa nangani akeh telpon bebarengan. Yen

diaktifake, sampeyan bakal krungu swara thit yen ana telpon liya mlebu.

Data seluler dipateni nalika telpon. Aplikasi kayata email, internet, lan jejaring sosial bakal

fungsi yen sampeyan kasambung menyang jaringan Wi-Fi.

Ngaktifake utawa mateni telpon tunggu

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon.

3

Pilih kertu SIM.

4

Tutul

Setelan tambahan.

5

Kanggo ngaktifake utawa mateni telpon tunggu, tutul

Telpon entenan.

Njawab telpon kaloro lan nahan telpon sing lagi lumaku

1

Yen krungu swara bip bola-bali nalika nelpon, seret nengen.

2

Tutul

Tahan telpon.

Nolak telpon kaloro

Yen krungu swara thit bola-bali nalika nelpon, seret ngiwa.

Nelpon nomer kaloro

1

Nalika lagi nelpon, tutul . Cathetan telpon ditampilake.

2

Tutul kanggo nampilake tombol telpon.

3

Ketik nomer panrima banjur tutul . Telpon kapisan ditahan.

Ngoper antarane pirang-pirang telpon

Kanggo ngoper menyang telpon liya lan nahan telpon aktif, tutul

Ditahan.