Sony Xperia XA1 Dual SIM - Maca lan ngirim pesen

background image

Maca lan ngirim pesen

Aplikasi Olahpesen nuduhake pesen sampeyan minangka obrolan, sing ateges kabeh

pesen menyang lan saka wong tartamtu didadekake sak kelompok.

Jumlah karakter sing bisa dikirim ing sak pesen bisa ora padha gumantung operator lan basa

sing digunakake. Ukuran maksimal pesen multimedia, kalebu ukuran file sing ditambahake,

uga gumantung marang operator. Hubungi operator jaringan kanggo informasi liyane.

1

Bali menyang dhaptar obrolan

2

Telpon pangirim pesen

3

Deleng opsi liyane

4

Pesen sing dikirim lan ditampa

5

Kirim pesen sing wis rampung

6

Nambah lampiran

Nggawe lan ngirim pesen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul .

3

Tik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa pilih saka dhaptar sing muncul.

Yen panampa durung kadhaptar minangka kontak, tik nomer panampa kanthi

manual.

4

Yen sampeyan arep ngirim pesen gugus, baleni prosedur sing digambarake ing

ndhuwur kanggo nambah panrima liya.

5

Tutul

Tulis pesen banjur tik teks pesen.

6

Yen pengin nambah lampiran, pilih opsi lampiran sing cocog.

7

Kanggo ngirim pesen kasebut, tutul tombol miturut kertu SIM sing arep

digunakake.

Yen metu saka pesen sadurunge ngirim, pesen bakal disimpen minangka konsep. Obrolan

diwenehi tandha karo tembung

Konsep.

Maca pesen sing ditampa

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul obrolan sing dikepengini.

3

Yen pesen durung kaundhuh, tutulen.

Kabeh pesen sing ditampa kasimpen dening gawane memori piranti.

Mbales pesen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul obrolan sing ngamot pesen.

3

Tik balesan lan tutul tombol miturut kertu SIM sing arep digunakake.

82

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nerusake pesen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul obrolan sing ngamot pesen sing arep diterusake.

3

Demek terus pesen sing arep diterusake, banjur tutul

Terusake pesen.

4

Tik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa pilih saka dhaptar sing muncul.

Yen panampa durung kadhaptar minangka kontak, tik nomer panampa kanthi

manual.

5

Kanggo ngowahi pesen kasebut, yen diperlokake, tutul tombol miturut kertu

SIM sing arep digunakake.

Nyimpen file sing ana ing pesen mlebu

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Yen pesen durung kaundhuh, tutulen.

3

Demek terus pesen sing arep disimpen, banjur pilih opsi sing dipengini.