Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mode Aja ngganggu

background image

Mode Aja ngganggu

Sampeyan bisa nyetel piranti menyang mode Aja ngganggu lan nemtokake sepira

suwene piranti bakale ing mode Aja ngganggu kanthi manual. Sampeyan uga bisa nyetel

dhisik piranti sing bakale ing mode Aja diganggu kanthi otomatis.

Ngaktifake mode Aja ganggu

1

Nggunakake rong driji, seret garis status mudhun kanggo ngakses panel Setelan

cepet.

2

Golek banjur tutul .

3

Pilih salah siji, banjur tutul

Rampung.

Nggenti antarane mode Aja Ngganggu/Kedher/Swara kanthi cepet

1

Penet tombol volume munggah utawa mudhun nganti ,

utawa muncul.

2

Tutul

utawa kanggo nggenti cepet antarane mode Kedher/Swara. Kanggo

ngaktifake mode Aja ngganggu, penet tombol volume mengisor nalika ing mode

kedher.

Njadwalake jangka wektu mode Aja ganggu

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Aja ngganggu > Kaidah otomatis.

3

Pilih wektu utawa acara kanggo njadwalake mode Aja ganggu kanggo (Akhir

minggu, Sabtu wengi, Acara), utawa tutul kanggo nambah aturan anyar.

4

Ketik jeneng sing dipengini kanggo aturan, banjur tutul

OK.

5

Goleki lan tutul

Dina lan centang kothak kanggo dina gegayut, banjur tutul

RAMPUNG.

6

Kanggo ngatur wektu wiwitan, tutul

Wektu wiwitan lan pilih nilai, banjur tutul OK.

7

Kanggo ngatur wektu pungkasan, tutul

Wektu pungkasan lan pilih nilai, banjur

tutul

OK. Piranti sampeyan ana ing Mode aja ngganggu nalika jangka wektu sing

dipilih.

58

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngejabakake setelan kanggo Mode aja ngganggu

Sampeyan bisa milih jinis kabar endi sing diidinake nyuwara ing Mode aja ngganggu lan

sampeyan bisa nyaring pangecualian miturut asale kabar. Jinis pangecualian paling

umum kalebu:

Acara lan pangeling

Telpon

Pesen

Weker

Nggayutake pangajaban karo jinis kontak khusus

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Aja ganggu > Idinake mung ing Prioritas.

3

Tutul

Telpon utawa Pesen.

4

Pilih salah siji.