Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mode Super-vivid

background image

Mode Super-vivid

Mode Super-vivid ngapiki pepadhange werna lan saturasi foto lan video sampeyan nalika

dideleng ing piranti.

63

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nguripake mode Super-vivid

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Pangapikan gambar.

3

Tutul tombol radio

Mode super-urip yen durung dipilih sadurunge.