Sony Xperia XA1 Dual SIM - Screen saver

background image

Screen saver

Setel wiwitan minangka screen saver interaktif sing otomatis nampilake werna, foto,

utawa slideshow nalika piranti dipasang ing pangkon utawa diisi daya lan layare

dinengake.

Ing piranti mawa pangguna akeh, saben pangguna bisa nduweni setelan Screen saver dhewe-

dhewe.

Ngaktifake utawa mateni screen saver

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Palindhung layar.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut.

Milih konten kanggo Screen saver

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Palindhung layar.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake fungsi kasebut.

4

Pilih apa sing arep ditampilake nalika palindhung layar aktif.

62

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Miwiti Screen saver kanthi manual

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Palindhung layar.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake fungsi kasebut.

4

Kanggo langsung ngaktifake Screen saver, tutul , banjur tutul

Wiwiti saiki.