Sony Xperia XA1 Dual SIM - Setelan volume

background image

Setelan volume

Sampeyan bisa nyetel volume nada dering kanggo telpon mlebu lan kabar uga kanggo

muter maneh musik lan video.

Ngatur volume nada dering nganggo tombol volume

Pencet tombol volume munggah utawa mudhun.

Ngatur volume pamuter media nganggo tombol volume

Nalika muter lagu utawa nonton video, penet tombol volume munggah utawa

mudhun ewadene layar kakunci.

Nguripake mode kedher

Penet tombol volume munggah utawa mudhun nganti

muncul.

Ngatur tingkat volume

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Seret tandha geser volume menyang posisi sing dipengini.

Sampeyan uga bisa menet tombol volume munggah utawa mudhun banjur nutul

kanggo

ngatur dering, pamuter media, utawa tingkat volume weker dhewe-dhewe.

57

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyetel piranti supaya kedher nalika ana telpon mlebu

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Tutul panggeser

Uga kedher kanggo telpon kanggo ngaktifake fungsi kasebut.

Nyetel dering

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Nada dering telpon.

3

Pilih salah siji saka dhaptar utawa tutul lan pilih file lagu sing disimpen ing

piranti.

4

Kanggo ngonfirmasi, tutul

Rampung.

Milih swara kabar

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Dering kabar gawan.

3

Pilih salah siji saka dhaptar utawa tutul lan pilih file musik sing disimpen ing

piranti.

4

Kanggo ngonfirmasi, tutul

Rampung.

Sawetara aplikasi duwe swara kabar dhewe, sing bisa dipilih saka setelan aplikasi.

Ngaktifake nada demek

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Swara liya.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni nada demek kaya sing

dipengini.