Sony Xperia XA1 Dual SIM - Movie Creator

background image

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator otomatis nggawe video cendhak nganggo foto lan video sing

ana. Aplikasi iki kanthi otomatis nemtokake warangka wektu kanggo nggawe film.

Misale, aplikasi iki bisa milih foto lan video saka rekreasi Sabtu sore utawa saka jangka

wektu saben minggu, sasi, uga tahun lan nggawe film kanggo sampeyan. Yen film gaya

sorotan iki wis siyap, sampeyan bakal dikabari. Sampeyan banjur bisa ngowahi film

112

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

kasebut kaya sing dikarepake. Misale, sampeyan bisa ngowahi judhul, mbusak adegan,

nggenti lagu, utawa nambah foto lan video maneh. Sampeyan bisa nggawe Sorotan Film

kanthi milih manual foto lan video. Yen mlebu menyang akun Facebook, sampeyan bisa

nggawe Sorotan Film saka prastawa Facebook, ngunggulake foto saka prastawa, jeneng

kanca, lan liya-liyane.

Mbukak Movie Creator

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Movie Creator.

Ngaktifake utawa mateni kabar Movie Creator

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Movie Creator.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan, lan tutul panggeser Kabar kanggo ngaktifake utawa

mateni kabar kasebut.

Ngaktifake utawa mateni panggawe otomatis saka Sorotan Film

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Movie Creator.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan, lan tutul panggeser Nggawe otomatis kanggo

ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut.

Nggawe Sorotan Film kanthi manual

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Movie Creator.

3

Tutul >

Gawe anyar.

4

Pilih foto utawa video sing dikarepake kanthi nutul kuwi.

5

Tutul

GAWE. Yen pengin ngowahi Sorotan Film, tutul Tudhuhake crita, banjur

gunakake toolbar kanggo ngowahi kaya sing dipengini.

Nggawe Sorotan Film saka prastawa Facebook

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Movie Creator.

3

Tutul >

Setelan.

4

Tutul panggeser ing sisihe

Sambungake nyang Facebook.

Movie Creator saiki gegandhengan karo akun Facebook yen sampeyan wis

mlebu menyang Facebook.

Yen durung mlebu menyang Facebook, tututi patunjuk ing layar.

5

Tutul , banjur gulung mengisor kanggo nlusuri prastawa Facebook.

6

Pilih prastawa kanggo nggawe Sorotan Film lan tutul

GAWE.

113

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.