Sony Xperia XA1 Dual SIM - Құрылғыны USB керек-жарақтарына жалғау

background image

Құрылғыны USB керек-жарақтарына жалғау

Құрылғыңызды USB ауқымды сақтау құрылғылары, ойын басқарушылары, USB пернетақталары

мен USB тінтуірі сия

қты USB аксессуарларына жалғау үшін USB Type-C™ хост адаптерін

қолдануға болады. USB сыртқы құрылғысында USB Type-C қосқыш болса, USB Type-C хост

адаптеріні

ң қажеті болмайды.

USB Type-C хост адаптерлері б

өлек сатылады. Sony құрылғының барлық USB керек-

жара

қтарына қолдау көрсететініне кепілдік бермейді.

Бұл құрылғыда қақпақсыз USB Type-C порты бар. Құрылғыға су әсер етсе, USB Type-C
кабелін жалғау алдында порт толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

USB Type-C™ хост адаптері көмегімен USB сыйымды жад құрылғысындағы
мазмұнға қол жеткізу үшін

1

USB Type-C хост адаптерін

құрылғыға жалғаңыз, одан кейін адаптерді USB сыйымды жад

құрылғысына жалғаңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Құрылғы байланысы > USB қосылым мүмкіндігі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

USB жад

құрылғысындағы файлдар мен қалталарға қол жеткізу үшін File Commander

сия

қты файлдар реттегіші қолданбасын пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, құрылғыда тиісті мультимедиа қолданбасын ашып, мазмұнды тікелей көруге
де болады. Мысалы, «Альбом» қолданбасын USB сыйымды жад құрылғыларына
сақталған фотосуреттерді көру үшін ашуға болады.

USB сыйымды жад құрылғысын ажырату үшін

1

Хабарландыру панелін ашу

үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

2

Android жүйесі жанында

ғы ашылмалы тізім көрсеткісін түртіңіз.

3

Ашылмалы тізімде ШЫҒАРУ п

әрменін түртіңіз.

4

Құрылғыдан USB Type-C™ хост адаптерін ажыратыңыз.

Хабарландыру көрінбесе, Параметрлер > Жад > > Қосымша > Қойма > тармағын
Портативті жад жанында түртіңіз.

USB Type-C™ хост адаптері арқылы USB керек-жарағын жалғау үшін

1

USB Type-C хост адаптерін

құрылғыға жалғаңыз, содан кейін адаптерді USB керек-

жара

ғына жалғаңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Құрылғы байланысы > USB қосылым мүмкіндігі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

Ойын контроллерлерін, USB аудио және USB Ethernet керек-жарақтарын орнату үшін
қосымша қадамдар немесе бағдарламалық құрал қажет болуы мүмкін. Sony құрылғының
барлық USB керек-жарақтарына қолдау көрсететініне кепілдік бермейді.

119

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

USB Type-C коннекторы арқылы USB Type-C™ керек-жарағын жалғау үшін

1

USB Type-C керек-жара

ғының USB Type-C коннекторын құрылғыңызға жалғаңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Құрылғы байланысы > USB қосылым мүмкіндігі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

Sony компаниясы құрылғыңыз micro USB Type-C коннекторы бар барлық USB Type-C
керек-жарақтарын қолдайтынына кепілдік бермейді.