Sony Xperia XA1 Dual SIM - Cast мүмкіндігін пайдаланып файлдарды басқа құрылғыда көрсету

background image

Cast мүмкіндігін пайдаланып файлдарды басқа
құрылғыда көрсету

Құрылғыдағы мультимедиа мазмұнын бірдей Wi-Fi желісіне қосылған басқа құрылғыға жіберуге

болады.

Қабылдайтын құрылғы Сандық мультимедиа бейнелеу (DMR) құрылғысы ретінде де

қызмет ете алу және қабылданған мазмұнды құрылғыдан ойната алу керек. Windows® 7 немесе

одан кейінгі н

ұсқа орнатылған теледидар немесе дербес комьютер DMR құрылғыларының

мысалдары болып табылады.

Cast қызметін пайдаланып клиенттік құрылғыдағы фотосуреттерді немесе
бейнелерді көрсету үшін

1

DMR клиенттік

құрылғысын дұрыс орнатқаныңызға және ол құрылғымен бірдей Wi-Fi

желісіне

қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Альбом

қолданбасын тауып, түртіңіз.

4

К

өргіңіз келетін фотосуреттерді немесе бейнелерді шарлап, ашыңыз.

5

Екі сауса

қпен төмен айналдыру арқылы күй жолағын көрсетіңіз, содан кейін белгішесін

т

үртіп, мазмұн ортақтастырылатын құрылғыны таңдаңыз.

6

Клиенттік

құрылғыда фотосуретті немесе бейнені ортақтастыруды тоқтату үшін

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Трансляциялауды тоқтату пәрменін таңдаңыз.

Сондай-ақ,

белгішесін түрткенде тізімде көрсетілген Google Cast құрылғыларын көре

аласыз.

118

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Cast қызметін пайдаланып клиенттік құрылғыдағы музыка жолын ойнату үшін

1

DMR клиенттік

құрылғысын дұрыс орнатқаныңызға және ол құрылғымен бірдей Wi-Fi

желісіне

қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

3

Музыка санатын та

ңдап, бөліскіңіз келетін жолды табыңыз, содан кейін жолды түртіңіз.

4

белгішесін т

үртіп, мазмұнды ортақтастырғыңыз келетін клиенттің құрылғыны

та

ңдаңыз. Жол таңдалған құрылғыда ойнатыла бастайды.

5

Клиентті

ң құрылғыдан ажырату үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін

Трансляциялауды тоқтату п

әрменін таңдаңыз.

Сондай-ақ,

белгішесін түрткенде тізімде көрсетілген Google Cast құрылғыларын көре

аласыз.