Sony Xperia XA1 Dual SIM - Құрастыру

background image

Құрастыру

Құрылғы тек nano SIM карталарын қолдайды. Nano SIM карталары мен жад картасында бір

құрылғыда бөлек ұялары бар. Екеуін шатастырып алмаңыз.

Деректердің жоғалуын болдырмау үшін nano SIM картасын (немесе карталарын) немесе
жад картасын құрылғыдан шығару алдында құрылғыны өшіріңіз немесе жад картасын
босатыңыз.

8

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Екі nano SIM картасын және жад картасын салу үшін

SIM карталарын кеспеңіз (мысалы, пышақты немесе қайшыны пайдаланып), өйткені бұл
құрылғыны зақымдауы мүмкін.

1

Тырна

қпен nano SIM картасының науасын сырғытып алыңыз.

2

Негізгі SIM картасын (SIM 1) суретте к

өрсетілгендей дұрыс бағытта орнына (1) қатты

ұсталатындай салыңыз.

3

Қосымша SIM картасын (SIM 2) суретте көрсетілгендей дұрыс бағытта орнына (2) қатты

ұсталатындай салыңыз.

4

Жад картасын жад картасыны

ң ұясына суретте көрсетілгендей дұрыс бағытпен салыңыз.

5

Орнына т

үскенше науаны ұяға ақырын итеріңіз.

nano SIM картасын алу үшін

1

Экранды т

өмен қаратып, тырнақпен nano SIM картасы науасын ашып, тартып шығарыңыз.

2

nano SIM картасын алы

ңыз, содан кейін орнына түскенше науаны ұяға ақырын итеріңіз.

Жад картасын алу үшін

1

Құрылғыны өшіріңіз.

2

Құрылғыны төмен қаратып, nano SIM картасы науасының қақпағын тартып шығарыңыз.

3

Жад картасын а

қырын итеріп, алыңыз, содан кейін орнына түскенше науаны ұяға ақырын

итері

ңіз.