Sony Xperia XA1 Dual SIM - Құрылғыны бірінші рет іске қосу

background image

Құрылғыны бірінші рет іске қосу

Құрылғыңызды бірінші рет қоспас бұрын кем дегенде 30 минут зарядтауға кеңес беріледі.

Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалана бере аласыз, Құрылғыны зарядтау бөлімін 37

бетінде

қараңыз.

Құрылғыны алғаш рет іске қосқанда реттеу нұсқаулығы негізгі параметрлерді

конфигурациялау

ға, құрылғыны жекелендіруге және есептік жазбаалрға (мысалы, Google™

есептік жазбасына) кіруге к

өмектеседі.

Құрылғыны қосу үшін

Құрылғыны зарядтағанда USB Type-C™ кабелін (қамтамасыз етілген) пайдалану
маңызды, өйткені USB кабелінің басқа түрлері құрылғыңызды зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны алғаш рет қоспас бұрын батареяны кем дегенде 30 минут зарядтау
ұсынылады.

1

Құрылғы дірілдегенше қуат пернесін басып тұрыңыз.

2

С

ұралғанда 1-ші SIM картасының және 2-ші SIM картасының PIN кодын енгізіп,

белгішесін т

үртіңіз.

3

Құрылғы іске қосылуын күтіңіз.

SIM картасының PIN кодын алғашқыда желі операторы береді, бірақ оны кейін
Параметрлер мәзірінен өзгертуге болады. SIM картаның PIN кодын енгізіп жатқанда
кеткен қатені түзету үшін

пернесін түртіңіз.

Құрылғыны өшіру

1

Опциялар м

әзірі ашылғанша қуат түймесін түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Опциялар м

әзірінде Өшіру түймесін түртіңіз.

Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.