Sony Xperia XA1 Dual SIM - Қойма және жад

background image

Қойма және жад

Құрылғыда бірнеше түрлі қойма және жад опциясы бар.

Ішкі жад шамамен 26 ГБ ж

әне жүктелген немесе тасымалданған мазмұнды жеке параметрлермен

ж

әне деректермен бірге сақтауға пайдаланылады. Ішкі жадта сақталған деректердің кейбір

мысалдары: дабыл, дыбыс де

ңгейі және тіл параметрлері, электрондық хабарлар, күнтізбе

о

қиғалары, фотосуреттер, бейнелер және музыка.

Қосымша бос орын алу үшін сақтау сыйымдылығы 256 ГБ-қа дейін жойылатын жад картасын

пайдалану

ға болады. Ішкі жадты босату үшін мультимедиа файлдарын, сонымен бірге, олардың

байланысты деректерін жадты

ң осы түріне жылжытуға болады. Кейбір қолданбалар, мысалы,

«Камера»

қолданбасы деректерді тікелей жад картасына сақтай алады.

Динамикалы

қ жад (ЖЖҚ) шамамен 3 Гбайт және сақтау үшін пайдаланылмайды. ЖЖҚ іске

қосылған қолданбалар мен операциялық жүйені өңдеу үшін пайдаланылады.

Жад картасын бөлек сатып алуға болады.

www.sonymobile.com/support/ сілтемесіндегі құрылғыңызға арналған ресми құжаттарды
жүктеу арқылы Android құрылғыларында жадты пайдалану туралы көбірек оқыңыз.

Жад өнімділігін жақсарту

Құрылғы жады қалыпты пайдаланудың нәтижесінде толып қала береді. Құрылғы жылдамдығы

т

өмендей бастаса немесе бағдарламалар кенет жабылып қалса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

Әрқашан кемінде 500 МБ бос ішкі жадты қолжетімді ұстауға тырысыңыз.

Пайдаланып жатпа

ған іске қосылған бағдарламаларды жабыңыз.

Барлы

қ қолданбалардың кэш жадын тазалаңыз.

Пайдаланбайтын ж

үктелген қолданбаларды жойыңыз.

Егер ішкі жад толы болса,

қолданбаларды жад картасына жылжытыңыз.

Фотосуреттерді, бейнелерді ж

әне музыканы ішкі жадтан жад картасына тасымалдаңыз.

Құрылғыңыз жад картасындағы мазмұнды оқи алмаса, картаны пішімдеуіңіз қажет болуы мүмкін.

Картаны пішімдеген кезде онда

ғы барлық мазмұн жойылатынын ескеріңіз.

Құрылғыны бірнеше пайдаланушымен ортақ пайдаланып жатсаңыз, деректерді жад
картасына тасымалдау және жад картасын пішімдеу сияқты белгілі бір әрекеттерді
орындау үшін құрылғының иесі, яғни негізгі пайдаланушысы ретінде жүйеге кіруіңіз керек.

Жад күйін көру үшін

1

Негізгі экран ішінде т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Жад тарма

ғын тауып, түртіңіз.

Бос және қолданыстағы жедел жад мөлшерін көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Жад тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Қосымша > Жады тармағын түртіңіз.

Барлық қолданбалардың кэш жадын тазалау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Жад тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Қосымша > Қойма тармағын түртіңіз де,

Кэштелген деректер > OK тарма

ғын тауып, түртіңіз. Жад картасы салынған болса,

Қойма тарма

ғын түрткеннен кейін Ішкі ортақ қойма тармағын түртіңіз.

Кэш жадын тазалаған кезде ешқандай маңызды ақпарат немесе параметрлер
жоғалмайды.

43

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Медиа файлдарын жад картасына тасымалдау үшін

1

Құрылғыға жад картасы салынғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Жад > Деректерді тасымалдау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Жад картасына тасымалданатын файлдарды белгіле

ңіз.

5

Тасымалдау п

әрменін түртіңіз.

Қолданбалар мен қызметтерді тоқтату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, одан кейін КҮШПЕН ТОҚТАТУ > OK

тарма

ғын түртіңіз.

Жад картасын пішімдеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Жад тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Қосымша > Қойма > SD картасы > тармағын

т

үртіңіз, содан кейін Параметрлер > Пішім > Өшіру және пішімдеу тармағын

т

үртіңіз.

Жад картасын пішімдеген кезде ондағы барлық мазмұн жойылады. Алдымен сақтау керек
бүкіл деректердің сақтық көшірмелерін жасаңыз. Қосалқы көшірмесін жасау үшін
мазмұнды компьютеріңізге көшіре аласыз. Қосымша ақпаратты Файлдарды
компьютермен басқару
бөлімінде, 42 бетінде қараңыз.

Smart cleaner

Смарт тазалағыш

қолданбасын пайдаланып қолданбаны пайдалану жиілігіне байланысты

қойма және жадты автоматты түрде оңтайландыру арқылы құрылғы өнімділігін жақсартуға

болады.

Smart cleaner қолданбасын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Жад тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Смарт тазалағыш жанында

ғы слайдерді түртіңіз.

Сондай-ақ, Параметрлер > Жад > > Қосымша > Қойма > Ашу тармағына өтсеңіз,
файлдарды қолмен өзгерте, көшіре немесе жоя аласыз