Sony Xperia XA1 Dual SIM - Бейнекамера параметрлері

background image

Бейнекамера параметрлері

Бейнекамера параметрлерін реттеу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

пернесін та

ңдау үшін экранды айналдырыңыз.

3

Параметрлерді к

өрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, одан кейін өзгеріс енгізіңіз.

Бейнекамера параметрлерін шолу

Бейне ажыратымдылығы

Бейне ажыратымдылы

ғын әр түрлі пішімдерге реттеу. HD сөзі «Анықтығы жоғары», ал FPS сөзі

«кадр/секунд» дегенді білдіреді. Жо

ғарырақ FPS мәні біркелкірек бейнені қамтамасыз етеді, бірақ

файл

өлшемін үлкейтеді.

Негізгі камера:

Full HD (30 кадр/сек)
1920×1080 (16:9)
Кадр жылдамды

ғы 30 кадр/сек және арақатынасы 16:9 Full HD (толық жоғары анықтық) пішімі.

HD
1280×720 (16:9)
Ара

қатынасы 16:9 HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі.

VGA
640×480 (4:3)
Ара

қатынасы 4:3 VGA пішімі.

MMS
Мультимедиалы

қ хабармен жіберуге болатын бейнелерді жазады. Осы бейне файлын

мультимедиалы

қ хабарға сыйғызу үшін осы пішімінің түсіру уақыты шектелген.

Алды

ңғы камера:

106

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Толық HD
1920×1080 (16:9)
16:9 ара

қатынасы бар Full HD (толық жоғары ажыратымдылық) пішімі.

HD
1280×720 (16:9)
Ара

қатынасы 16:9 HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі.

VGA
640×480 (4:3)
Ара

қатынасы 4:3 VGA пішімі.

MMS
Мультимедиалы

қ хабармен жіберуге болатын бейнелерді жазады. Осы бейне файлын

мультимедиалы

қ хабарға сыйғызу үшін осы пішімінің түсіру уақыты шектелген.

Автоматты түрде түсіру (бейне)

Бейнені жазу барысында суреттерді автоматты т

үрде түсіруді қосыңыз. Smile Shutter™

м

үмкіндігін пайдаланғанда камера бейнені жазуды жалғастырғанда күлімсіреген беттердің лездік

суреттерін автоматты т

үрде түсіреді.

Smile Shutter™ функциясын қосу үшін (бейне)

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Авто түсіру (бейне) > Smile Shutter тарма

ғын тауып, түртіңіз.

SteadyShot™

Бейнені т

үсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын. Тұрақтандырғыш қолдың аздап

қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Шам

Қоршаған ортадағы жарықтандыру жағдайлары нашар кезде немесе арттан жарық түскен кезде

бейнелерге жары

қтандыруды қамтамасыз ету үшін шамды пайдаланыңыз. Бейне жарқылының

белгішесі бейнекамера экранында

қолжетімді. Кейде бейне сапасы жарықтандыру жағдайлары

нашар болса да, жары

қсыз жақсырақ болатынын ескеріңіз.

Қосулы

Өшірулі

Камераны қолдау туралы қосымша ақпарат

Камера

ға қатысты тексерулерді және басқа пайдалы ақпаратты іздеу үшін анықтама мәзірін

пайдаланы

ңыз. Қолдауға қол жеткізу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1

Камера

қолданбасын ашыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Қосымша > Анықтама тармағын түртіңіз.

107

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.