Sony Xperia XA1 Dual SIM - Контактілердің сақтық көшірмесі жасалуда

background image

Контактілердің сақтық көшірмесі жасалуда

Контактілерді

ң қосалқы көшірмесін жасау үшін ішкі жадты, жад картасын не SIM картасын

қолдануға болады.

Барлық контактілерді ішкі жадқа экспорттау үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

пернесін басы

ңыз, содан кейін Импорттау/экспорттау > SD картасына немесе

сыртқы жадқа экспорттау (.vcf файлы) тарма

ғын түртіңіз.

3

> Ішкі жадты көрсету тарма

ғын түртіңіз.

4

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін жанында құрылғының үлгі нөмірін түртіңіз.

5

Межелі

қалтаны таңдаңыз немесе жай ғана САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Барлық контактілерді жад картасына экспорттау үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

пернесін басы

ңыз, содан кейін Импорттау/экспорттау > SD картасына немесе

сыртқы жадқа экспорттау (.vcf файлы) тарма

ғын түртіңіз.

3

> Сақтау картасы тарма

ғын түртіңіз.

4

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Контактілерді SIM картасына экспорттау үшін

Контактілерді SIM картасына экспорттаған кезде барлық ақпарат экспортталмауы мүмкін.
Бұл SIM карталарының жад шектеулеріне байланысты.

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

> Импорттау/экспорттау тарма

ғын түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

ОК т

үймесін түртіңіз.