Sony Xperia XA1 Dual SIM - Дыбысты жақсарту

background image

Дыбысты жақсарту

Эквалайзер көмегімен дыбыс сапасын жақсарту үшін

1

Музыка м

әзірін ашыңыз да, Параметрлер > Аудио параметрлері > Дыбыс

әсерлері > Эквалайзер тарма

ғын түртіңіз.

2

Дыбысты

қолмен реттеу үшін жиілік диапазоны түймелерін сүйреңіз. Алдын ала

орнатыл

ған орналасуды таңдау үшін белгішесін түртіп орналасуды таңдаңыз, содан

кейін растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

Көлемді дыбыс мүмкіндігін қосу үшін

1

Музыка м

әзірін ашыңыз да, Параметрлер > Аудио параметрлері > Дыбыс

әсерлері > Көлемді дыбыс (VPT) тарма

ғын түртіңіз.

2

Параметрді та

ңдау үшін солға немесе оңға қарай шертіңіз, содан кейін растау үшін OK

п

әрменін түртіңіз.

95

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.