Sony Xperia XA1 Dual SIM - Музыка мәзірі

background image

Музыка мәзірі

Музыка м

әзірі құрылғыдағы барлық әндерге шолуды береді. Мұнда альбомдар мен ойнату

тізімдерін бас

қаруға болады.

1

Музыка негізгі экранына оралу

2

А

ғымдағы ойнату кезегін көру

3

Барлы

қ ойнату тізімдерін шолу

4

Барлы

қ орындаушыларды шолу

5

Барлы

қ альбомдарды шолу

6

Барлы

қ әндерді шолу

7

Барлы

қ жанрларды шолу

8

Барлы

қ қалталарды шолу

9

«Музыка»

қолданбасының параметрлер мәзірін ашу

10

«Музыка»

қолданбасының қолдау мәзірін ашу

Музыка мәзірін ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін пернесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Музыка негізгі экранына оралу үшін

Музыка м

әзірі ашылғанда Негізгі экран экранын түртіңіз немесе жай мәзірдің оң

жа

ғында экранды түртіңіз.

Әнді жою үшін

1

Музыка м

әзірінде жою керек әнге өтіңіз.

2

Әннің атауын түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін пайда болған тізімде Жадтан жою

п

әрменін түртіңіз.

3

Растау

үшін ЖОЮ пәрменін түртіңіз.

Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан әнді жою мүмкін емес.