Sony Xperia XA1 Dual SIM - Дыбысты ұлғайту

background image

Дыбысты ұлғайту

Эквалайзер ж

әне көлемді дыбыс сияқты жеке дыбыс параметрлерін қолмен қосып, құрылғының

дыбысын жа

қсартуға болады. Динамикалық қалыптағышты қосып, әндер немесе бейнелердің

дыбыс де

ңгейінің айырмашылығын азайтуға болады. Сондай-ақ, сымды құлақаспапты

пайдалан

ғанда Ажыратымдылығы жоғары аудио сапасын есту үшін қысылған музыка

файлдарыны

ң сапасын жақсартуға болады.

Шығатын дыбысты автоматты түрде жақсарту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Аудио параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы ClearAudio+ функциясын қосыңыз.

Дыбыс параметрлерін қолмен реттеу үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Аудио параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

ClearAudio+ функциясы

қосулы болса, оны өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

4

Дыбыс әсерлері > Эквалайзер тарма

ғын түртіңіз.

5

Жиілік ау

қымдарының түймелерін жоғары немесе төмен қарай сүйреу арқылы дыбыс

параметрлерін ретте

ңіз.

Дыбыс шығысы параметрлерін қолмен реттеу әрекеті дауыстық байланыс
қолданбаларына ешқандай әсер етпейді. Мысалы, дауыстық қоңыраудың дыбыс сапасы
өзгермейді.

66

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Динамикалық реттеуші арқылы айырмашылықтардың көлемін барынша азайту
үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Аудио параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы Динамикалық қалыптандырғыш функциясын қосыңыз.