Sony Xperia XA1 Dual SIM - Кіру параметрлері

background image

Кіру параметрлері

Параметрлер м

әзірінен құрылғы параметрлерін көріңіз және өзгертіңіз. Параметрлер мәзіріне

Ба

ғдарлама экранынан және Жылдам параметрлер тақтасынан кіруге болады.

Қолданбалар экранынан құрылғы параметрлерінің мәзірін ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

Құрылғы туралы ақпаратты көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

«Жылдам параметрлер» панелін ашу үшін

Екі сауса

қ арқылы күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

Шамды қосу үшін

1

Екі сауса

қ арқылы күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

«Жылдам параметрлер» панелінде көрсетілетін параметрлерді таңдау үшін

1

Екі сауса

қпен күй жолағын төмен сүйреңіз, содан кейін Өңдеу пәрменін түртіңіз.

2

Экранны

ң төменгі жағындағы бөлімде қосу қажет жылдам параметрдің белгішесін түртіп,

ұстап тұрыңыз, содан кейін оны экранның жоғарғы бөлігіне сүйреп апарып тастаңыз.

«Жылдам параметрлер» панелін қайта реттеу үшін

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз де, Өңдеу пәрменін түртіңіз.

2

Белгішені т

үртіп, ұстап тұрып, содан кейін қажет орынға жылжытыңыз.