Sony Xperia XA1 Dual SIM - Тіл параметрлері

background image

Тіл параметрлері

Құрылғы үшін әдепкі тілді таңдауға және кез келген уақытта оны қайта өзгертуге болады.

Сондай-а

қ, мәтінді енгізу үшін жазу тілін өзгертуге болады.

Тілді өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Тілдер және енгізу > Тілдер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тілді та

ңдаңыз.

4

Айма

қты таңдаңыз.

5

OK п

әрменін түртіңіз.

Қате тілді таңдасаңыз және мәзір мәтіндерін оқи алмасаңыз, тармағын тауып, түртіңіз.
Содан кейін

жанындағы мәтінді таңдаңыз және ашылған мәзірдегі бірінші жазбаны

таңдаңыз. Содан кейін қажетті тілді таңдауға болады.