Sony Xperia XA1 Dual SIM - Хабарларды оқу және жіберу

background image

Хабарларды оқу және жіберу

Хабар алмасу

қолданбасы хабарларды сөйлесулер түрінде көрсетеді, яғни белгілі бір адамға

жіберілген ж

әне одан алынған хабарлар бірге топтастырылады.

Бір хабарда жіберуге болатын таңбалар саны операторға және пайдаланатын тілге
байланысты өзгеріп отырады. Қосылған мультимедиалық файлдардың өлшемін қамтитын
мультимедиалық хабардың ең үлкен өлшемі де операторға байланысты. Қосымша
ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

1

С

өйлесулер тізіміне қайту

2

Хабар жіберушіге

қоңырау шалу

3

Қосымша опцияларды көру

4

Жіберілген ж

әне алынған хабарлар

5

Ая

қталған хабарды жіберу

6

Тіркемелер

қосу

Хабар жасау және жіберу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Алушыны

ң атын немесе телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін көрсетілген ұсыныстардан

та

ңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде жоқ болса, алушының нөмірін қолмен

енгізі

ңіз.

4

Топты

қ хабар жібергіңіз келсе, қосымша алушылар қосу үшін жоғарыда сипатталған

процедураны

қайталаңыз.

5

Хабар жазу п

әрменін түртіп, хабар мәтінін енгізіңіз.

6

Егер тіркеме

қосқыңыз келсе, тиісті тіркеме опциясын таңдаңыз.

7

Хабар жіберу

үшін қай SIM картасын пайдаланғыңыз келетініне сай түймелерінің

біреуін т

үртіңіз.

Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге Жоба
жазба
деген тег қосылады.

Алынған хабарды оқу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіңіз.

Барлық алынған хабарлар әдепкі бойынша құрылғының жадына сақталады.

85

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарға жауап беру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін пернесін тауып, түртіңіз.

2

Хабарды

қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жауапты енгізі

ңіз және қай SIM картасын пайдаланғыңыз келетініне сай түймелерінің

біреуін т

үртіңіз.

Хабардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

Қайта жібергіңіз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді басыңыз.

3

Қайта жібергіңіз келетін хабарды түртіп, ұстап тұрып, Хабарды қайта жіберу

т

үймесін түртіңіз.

4

Алушыны

ң атын немесе телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін көрсетілген ұсыныстардан

та

ңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде жоқ болса, алушының нөмірін қолмен

енгізі

ңіз.

5

Қажет болса, хабарды өңдеңіз де, қай SIM картасын пайдаланғыңыз келетініне сай

т

үймелерінің біреуін түртіңіз.

Алынған хабар ішіндегі файлды сақтау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

Әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіңіз.

3

Са

қталатын файлды түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін қажетті опцияны таңдаңыз.