Sony Xperia XA1 Dual SIM - Электрондық пошта хабарларын ұйымдастыру

background image

Электрондық пошта хабарларын ұйымдастыру

Электрондық хабарларды сұрыптау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Эл. пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және сұрыптау керек кіріс жәшік бар есептік

жазбаны та

ңдаңыз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы электрондық

поштаны бір уа

қытта сұрыптағыңыз келсе, белгішесін түртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және Біріктірілген кіріс жәшігі пәрменін таңдаңыз.

4

пернесін, содан кейін Іріктеу тарма

ғын түртіңіз.

5

С

ұрыптау опциясын таңдаңыз.

89

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хабарларды іздеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Эл. пошта қолданбасын

тауып, т

үртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және іздегіңіз келетін есептік жазбаны

та

ңдаңыз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір уақытта іздегіңіз келсе,

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және Біріктірілген кіріс

жәшігі с

үзгісін таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Іздеу м

әтінін енгізіңіз.

5

Іздеу н

әтижелері күні бойынша сұрыпталған тізімде көрсетіледі. Ашқыңыз келетін

электронды

қ хабарды түртіңіз.

Бір электрондық пошта есептік жазбасының барлық қалталарын көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Эл. пошта қолданбасын

тауып, т

үртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және тексеру керек есептік

жазбаны та

ңдаңыз.

3

Тексергі

ңіз келетін есептік жазба астында Барлық қалталар пәрменін таңдаңыз.

Электрондық хабарларды жою үшін

1

Жой

ғыңыз келетін хабарды құрылғы дірілдегенше түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Жой

ғыңыз келетін хабарларға құсбелгілер қойыңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ, жою үшін хабарды оңға қарай шертуге болады.

Электрондық хатты басқа қалтаға жылжыту

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жылжытылатын хатты солға қарай жанап өтіңіз.

2

Жылжыту белгішесін т

үртіп, қалтаны таңдаңыз.