Sony Xperia XA1 Dual SIM - Электрондық хабарлар жіберу және алу

background image

Электрондық хабарлар жіберу және алу

1

Параметрлерге

қол жеткізу, барлық электрондық пошта есептік жазбаларының және қалталардың тізімін көру

2

Электронды

қ хабарларды іздеу

3

Бас

қа опцияларға қол жеткізу

4

Электронды

қ хабарлар тізімі

5

Электронды

қ хабар жазу

Жаңа электрондық хабарларды жүктеп алу

Электронды

қ пошта кіріс жәшігі ашық болғанда хабарлар тізіміне төмен сырғытыңыз.

Жаңа электрондық пошта хабарларын жүктеп көрудің алдында деректер байланысы бар
екенін тексеріңіз. Сәтті деректер байланыстарын қамтамасыз ету үшін Интернет және
MMS параметрлері
бетіндегі 49 бөлімін қараңыз.

88

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хабарларды оқу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Эл. пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және тексергіңіз келетін есептік жазбаны

та

ңдаңыз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір уақытта тексергіңіз келсе,

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және Біріктірілген кіріс

жәшігі п

әрменін таңдаңыз.

4

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде оқығыңыз келетін электрондық хабарды жоғары не

т

өмен айналдырыңыз да, түртіңіз.

Электрондық хабар жасау және жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Эл. пошта қолданбасын

тауып, т

үртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз, содан кейін

белгішесін т

үртіңіз және электрондық пошта қай есептік

жазбадан жіберілетінін та

ңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін алушының атын немесе электрондық пошта

мекенжайын тері

ңіз және ашылмалы тізімнен бір немесе бірнеше алушыны таңдаңыз.

4

Электронды

қ хабардың тақырыбын және хабар мәтінін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

Электрондық пошта хабарына жауап беру үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жауап бергіңіз келетін хабарды тауып, түртіңіз, содан

кейін ЖАУАП БЕРУ не БАРЛЫҒЫНА ЖАУАП БЕРУ п

әрменін түртіңіз.

2

Жауапты енгізіп, содан кейін п

әрменін түртіңіз.

Электрондық хабардың бағытын өзгерту үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде бағытын өзгерткіңіз келетін хабарды тауып, түртіңіз,

одан кейін БАҒЫТЫН ӨЗГЕРТУ п

әрменін түртіңіз.

2

Алушыны

ң атын немесе электрондық пошта мекенжайын теріңіз, содан кейін ашылмалы

тізімнен бір немесе бірнеше алушыны та

ңдаңыз.

3

Хабар м

әтінін енгізіңіз де, белгішесін түртіңіз.

Электрондық хабар қосымшасын сақтау немесе көру үшін

1

К

өргіңіз келетін қосымшаны қамтитын электрондық хабарды тауып, түртіңіз. Қосымшалар

бар электронды

қ хабарлар арқылы көрсетіледі.

2

Электронды

қ хабар ашылғаннан кейін электрондық хабардың негізгі мәтінінде

қосымшаны табыңыз, содан кейін оның жанында САҚТАУ немесе КӨРУ пәрменін

т

үртіңіз.

Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілерге сақтау үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде хабарды тауып, түртіңіз.

2

Жіберушіні

ң атын түртіңіз, Контактілерге қосу пәрменін түртіңіз, содан кейін OK

т

үймесін түртіңіз.

3

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау пәрменін түртіңіз.

4

Қажет болса, контакт туралы ақпаратты өңдеңіз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.