Sony Xperia XA1 Dual SIM - Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу

background image

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу

Xperia™ диагностикалы

қ қолданбасы Xperia™ құрылғысы тиісті түрде жұмыс істеп тұрғанын

тексеру

үшін арнайы функцияны тексере немесе толық диагностикалық тексеруді іске қоса алады.

Xperia™ диагностикалы

қ қолданбасы келесі әрекеттерді орындай алады:

Xperia™

құрылғысындағы ықтимал жабдық немесе бағдарламалық құрал ақауларына қол

жеткізу.

Құрылғыда қолданбалардың қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін талдау.

Алды

ңғы 10 күн аралығындағы жіберілген қоңыраулар санының журналын жасау.

Орнатыл

ған бағдарламалық құралды анықтау және құрылғы туралы пайдалы мәліметтерді

қамтамасыз ету.

Xperia™ диагностикалық қолданбасын Android™ құрылғыларының көпшілігінде Sony
корпорациясы алдын ала орнатқан. Егер «Диагностика» опциясы Параметрлер >
Телефон туралы тармағында немесе «Қолдау» қолданбасындағы ҚҰРАЛДАР мәзірінде
қолжетімді болмаса, Play Store™ қолданбасын пайдаланып жеңіл нұсқасын жүктей
аласыз.