Sony Xperia XA1 Dual SIM - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack к

өру қабілеті нашар пайдаланушыларға арналған экран оқу қызметі болып табылады.

TalkBack

қызметі Android құрылғысында орындалатын кез келген оқиғаларды не әрекеттерді

сипаттау

үшін ауызша байланысты пайдаланады. TalkBack қызметі пайдаланушы интерфейсін

сипаттайды ж

әне бағдарламалық құрал қателерін, хабарландыруларын және хабарларды

о

қиды.

TalkBack функциясын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > TalkBack тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

TalkBack астында

ғы слайдерді түртіңіз, содан кейін OK түймесін түртіңіз.

TalkBack үшін сөз, кері байланыс және түрту параметрлерін өзгерту үшін Параметрлер
тармағын түртіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Қосқаннан кейін TalkBack мүмкіндігі оқулықты көрсетеді. Оқулықтан шығу үшін
белгішесін түртіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

TalkBack функциясын өшіру үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін экранның кез келген жерін

екі рет т

үртіңіз.

2

Параметрлер тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін экранның кез келген жерін екі рет

т

үртіңіз.

3

Тізімді екі немесе к

өбірек саусақпен айналдыру арқылы Қол жетімділік тармағын

тауып, т

үртіңіз, содан кейін экранның кез келген жерін екі рет түртіңіз.

4

Тізімді екі немесе к

өбірек саусақпен айналдыру арқылы TalkBack тармағын тауып,

т

үртіңіз, содан кейін экранның кез келген жерін екі рет түртіңіз.

5

Қосу-өшіру қосқышын түртіңіз, содан кейін экранның кез келген жерін екі рет түртіңіз.

6

OK п

әрменін түртіңіз, содан кейін экранның кез келген жерін екі рет түртіңіз.