Sony Xperia XA1 Dual SIM - Дауыс поштасы

background image

Дауыс поштасы

Егер жазылым дауысты

қ пошта қызметін қамтыса, қоңырау шалушылар қоңырауларға жауап

бере алма

ғаныңызда, сізге дауыстық хабарлар қалдыра алады. Дауыстық пошта қызметінің

н

өмірі әдетте SIM картада сақталады. Олай болмаса, нөмірді желі операторынан алып, қолмен

енгізуге болады.

Дауыстық пошта нөмірін енгізу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Дауыс поштасы >Дауыстық пошта параметрлері >Дауыстық пошта
нөмірі
тарма

ғын түртіңіз.

5

Дауыс поштасыны

ң нөмірін енгізіңіз.

6

OK т

үймесін түртіңіз.

Дауыстық пошта қызметіне қоңырау соғу

1

Н

өмір теру тақтасын ашыңыз.

2

1

т

үртіп ұстап тұрыңыз да, SIM картасын таңдаңыз.

Дауыстық пошта нөміріне қоңырау шалғанда, желі операторының дауыстық пошта жүйесі
әдетте дауыстық поштаны орнатуды сұрайды. Мысалы, сәлемдеме жазып, құпиясөз
орнату сұралуы мүмкін.