Sony Xperia XA1 Dual SIM - Қоңыраулардың бағытын өзгерту

background image

Қоңыраулардың бағытын өзгерту

Қоңырауларды басқа телефон нөмірі, басқа құрылғы немесе жауап беру қызметі сияқты басқа

алушы

ға бағыттауыңызға болады. Сондай-ақ 1-ші SIM картасы қол жетімді болмаған кезде оған

т

үскен қоңыраулардың бағытын 2-ші SIM картасына өзгертуге болады. Бұл функция қос SIM қол

жетімділігі деп аталады. Оны

қолмен қосу керек.

74

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау > Дауыс тарма

ғын түртіп, опцияны

та

ңдаңыз.

5

Қоңырауларды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, Қосу пәрменін түртіңіз.

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау > Дауыс тарма

ғын түртіңіз.

5

Опцияны та

ңдаңыз да, Өшіру түймесін түртіңіз.

Қос SIM карта қол жетімділігі функциясын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > SIM карталары > Қос SIM қолдану мүмкіндігі тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Қос SIM қолдану мүмкіндігі тарма

ғында функцияны қосу слайдерін түртіңіз.

4

Процедураны ая

қтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Оны қосқаннан кейін қос SIM карта қол жетімділігі функциясы жұмыс істемейтін болса,
әрбір SIM карта үшін телефон нөмірлері дұрыс енгізілгенін тексеріңіз. Кейбір
жағдайларда нөмірлер орнату кезінде автоматты түрде анықталады. Әйтпесе, оларды
қолмен енгізу сұралады.