Sony Xperia XA1 Dual SIM - Қоңырауларды шектеу

background image

Қоңырауларды шектеу

Кіріс ж

әне шығыс қоңыраулардың барлық немесе белгілі бір санаттарына тыйым салуға болады.

Егер

қызмет көрсетушіден PIN2 кодын алған болсаңыз, шығыс қоңырауларын шектеу үшін

бекітілген терілетін н

өмірлер (FDN) тізімін пайдалана аласыз. Егер жазылымыңыз дауыс

поштасын

қамтитын болса, белгілі бір контактіден барлық кіріс қоңырауларды тікелей дауыс

поштасына жіберуге болады.

FDN қызметіне кейбір желі операторлары қолдау көрсетпейді. SIM картаңыз немесе желі
қызметіңіз осы мүмкіндікті қолдауын тексеру үшін желі операторыңызға хабарласыңыз.

Белгілі бір нөмірден келетін қоңырауларға және хабарларға тыйым салу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

> Параметрлер > Нөмірлерге тыйым салу > НӨМІР ҚОСУ тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Қоңырауларына және мәтіндік хабарларына тыйым салу керек телефон нөмірін енгізіңіз,

содан кейін БӨГЕУ п

әрменін түртіңіз.

Бекітілген нөмір теруді қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Бекітілген теру нөмірлері опциясын т

үртіңіз.

5

Бекітілген н

өмір теруді қосу керек болса, Бекітілген теруді іске қосу пәрменін

та

ңдаңыз. Бекітілген нөмір теруді өшіру керек болса, Бекітілген теруді өшіру

п

әрменін таңдаңыз.

6

PIN2 кодын енгізіп, OK т

үймесін түртіңіз.

Қабылданған қоңырау алушыларының тізіміне қол жеткізу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Бекітілген теру нөмірлері > Бекітілген теру нөмірлері тарма

ғын түртіңіз.

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

SIM картасының PIN2 кодын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Бекітілген теру нөмірлері > PIN2 кодын өзгерту тарма

ғын түртіңіз.

5

Ескі SIM картасыны

ң PIN2 кодын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа SIM картасының PIN2 кодын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

7

Жа

ңа PIN2 кодын растап, OK түймесін түртіңіз.

Белгілі бір контактіден кіріс қоңырауларды тікелей дауыс поштасына жіберу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Керек контактіні та

ңдаңыз.

4

> тарма

ғын түртіңіз.

5

Барл. қоң-лар дау. поштаға жанында

ғы ұяшыққа құсбелгі қойыңыз.

6

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.