Sony Xperia XA1 Dual SIM - Қоңыраулар журналын пайдалану

background image

Қоңыраулар журналын пайдалану

Қоңыраулар журналында қабылданбаған қоңырауларды қоңырау қай SIM картасы үшін

екенін к

өрсететін немесе бар күйде, қабылданған қоңырауларды және терілген

қоңырауларды көруге болады.

Қоңыраулар журналын ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін

1

When you have missed a call, жай-к

үй жолағында пайда болады. Күй жолағын төмен

с

үйреңіз.

2

Қабылданбаған қоңырау т

үймесін түртіңіз.

Қоңыраулар журналындағы нөмірге қоңырау соғу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз. Қоңыраулар журналы көрсетіледі.

3

Н

өмірге тікелей қоңыраулар журналынан қоңырау соғу үшін нөмірдің жанында

белгішесін т

үртіп, SIM картасын таңдаңыз. Қоңырау соғу алдында өңдеу үшін нөмірді

т

үртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін Қоң-у соғу алд. нөм. өңдеу пәрменін түртіңіз.

Қоңыраулар журналынан нөмірді контактілерге қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар журналында көрсетілген нөмірді түртіңіз, содан кейін Жаңа контакт

жасау немесе Контактіге қосу п

әрменін таңдаңыз.

4

Контакт м

әліметтерін өңдеңіз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Қоңыраулар журналы опцияларын көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

Сонымен қатар жоғарыдағы қадамдарды орындау арқылы жалпы қоңырау
параметрлеріне кіруге болады.