Sony Xperia XA1 Dual SIM - Akumulators un enerģijas pārvaldība

background image

Akumulators un enerģijas pārvaldība

Ierīcē ir iebūvēts akumulators. Lai to optimāli izmantotu, sekojiet līdzi dažādu lietotņu un

funkciju patērētajai enerģijai. Lai palīdzētu jums samazināt akumulatora enerģijas

patēriņu, pēc noklusējuma ir aktivizētas fonā izmantotās enerģijas taupīšanas funkcijas,

un, lai jums būtu iespēja nepieciešamības gadījumā vēl vairāk samazināt enerģijas

patēriņu, ir pieejami papildu enerģijas taupīšanas režīmi.
Enerģijas taupīšanas funkcijas pazemina prioritāti noteiktām mazāk svarīgām ierīces

funkcijām, piemēram, augstākai attēlu atveidošanas veiktspējai un tādām darbībām tīklā

kā atrašanās vietas pakalpojumi, lietotņu sinhronizācija un Wi-Fi skenēšana fonā. Ja

nevēlaties, lai tiktu ietekmēta kāda lietotne, varat to izslēgt no šīs funkcijas ietekmēto

lietotņu saraksta izvēlnē Akumulatora optimizēšana. Tālruņa zvani un ziņapmaiņa netiek

ietekmēti.

Sistēmas atjauninājumi var mainīt ierīcē pieejamās enerģijas taupīšanas funkcijas.

Akumulatora enerģijas patēriņa, paredzamā darbības ilguma un enerģijas taupīšanas

padomu skatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Akumulators un pieskarieties tiem. Tiek parādīts

pārskats par akumulatora uzlādes procentuālo līmeni un aptuveno akumulatora

darbības laiku.

3

Pieskarieties

AKUMULAT. LIETOJ. DATI, lai skatītu to funkciju un pakalpojumu

sarakstu, kas ir patērējuši akumulatora enerģiju kopš pēdējā uzlādes cikla.

Pieskarieties vienumam, lai iegūtu informāciju par to, kā samazināt tā akumulatora

enerģijas patēriņu.

Lietotņu patērētā akumulatora enerģijas daudzuma apskate

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Lietotnes un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet lietotni un skatiet akumulatora enerģijas patēriņu sadaļā

Akumulators.

Vispārīgi akumulatora darbības uzlabošanas padomi

Ievērojot tālāk sniegtos padomus, varat uzlabot akumulatora darbību.

37

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Samaziniet ekrāna spilgtuma līmeni, skatiet sadaļu

Ekrāna iestatījumi

60. lpp.

Izslēdziet Bluetooth®, Wi-Fi un atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumus, kad

šīs funkcijas nav nepieciešamas.

Izslēdziet ierīci vai izmantojiet lidmašīnas režīmu, ja atrodaties apvidū, kur nav tīkla

pārklājuma vai uztveramība ir vāja. Pretējā gadījumā ierīcē nepārtraukti tiek meklēti

pieejamie tīkli, patērējot akumulatora enerģiju.

Atrodoties ārzemēs, izmantojiet Wi-Fi tīklu, nevis viesabonēšanu. Viesabonēšana

laikā tiek meklēts jūsu mājas tīkls un radīta papildu noslodze akumulatoram, jo jūsu

ierīcei jāpārsūta dati, izmantojot lielāka izejas jaudu; skatiet sadaļu

Wi-Fi

49

lappusē.

Nomainiet sava e-pasta, kalendāra un kontaktpersonu sinhronizācijas iestatījumus;

skatiet sadaļu

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem

56 lappusē.

Apziniet lietotnes, kas patērē daudz akumulatora enerģijas, un ievērojiet ierīces

akumulatora enerģijas taupīšanas padomus saistībā ar šīm lietotnēm.

Mainiet lietotnes paziņojumu līmeni, skatiet sadaļu

Paziņojumi

29. lpp.

Izslēdziet lietotnei paredzēto atrašanās vietas koplietošanas atļauju, skatiet sadaļu

Lietotņu iestatījumi

61. lpp.

Atinstalējiet lietotnes, kuras neizmantojat, skatiet

Lietotņu ekrāns

25. lpp.

Klausoties mūziku, lietojiet oriģinālo Sony brīvroku ierīci. Brīvroku ierīces patērē

mazāk akumulatora enerģijas nekā ierīces skaļruņi.

Periodiski pārstartējiet ierīci.

Enerģijas taupīšanas funkciju izņēmumu veidošana lietotnēm

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Akumulators.

3

Piesitiet pie un atlasiet

Akumulatora optimizācija. Tiks parādīts saraksts ar

lietotnēm, kas nav optimizētas.

4

Lai pievienotu lietotnes šim sarakstam vai noņemtu lietotnes no tā, pieskarieties

LIETOTNES un sarakstā atzīmējiet lietotni vai noņemiet no tās atzīmi, tādējādi

mainot tās optimizēšanas iestatījumus.

5

Neoptimizēto lietotņu saraksts tiks atjaunināts atbilstoši iestatījumiem.

Jūs nevarat atbrīvot lietotnes no optimizēšanas, izmantojot Ultra STAMINA režīmu.

Varat arī konfigurēt

Akumulatora optimizācija no Iestatījumi > Lietotnes > > Īpaša piekļuve.

STAMINA režīms

Atkarībā no STAMINA līmeņa dažādas funkcijas tiks ierobežotas vai atspējotas, lai

samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Tas attiecas uz tādām funkcijām kā

atveidošanas veiktspēja, animācija un ekrāna spilgtums, attēla pastiprinājums, fonā

palaisto lietotņu datu sinhronizēšana, vibrācija (izņemot ienākošajiem zvaniem),

straumēšana un GPS (kad ekrāns ir izslēgts). Statusa joslā tiek parādās .

Ja ierīci izmanto vairāki lietotāji, lai aktivizētu vai deaktivizētu STAMINA režīmu, jums,

iespējams, ir jāpiesakās kā ierīces īpašniekam, t. i., primārajam lietotājam.

STAMINA režīma ieslēgšana un izslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Akumulators un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties vienumam

STAMINA režīms un pieskarieties slīdnim, lai aktivizētu vai

deaktivizētu šo funkciju. Kad STAMINA režīms ir aktivizēts, varat atlasīt papildu

opcijas, piemēram, varat pielāgot automātiskās ieslēgšanas procentu iestatījumu

atbilstoši savām vēlmēm.

Noteiktu lietotņu optimizēšanu STAMINA režīmā var izslēgt izvēlnē Akumulatora optimizēšana.

38

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ultra STAMINA režīms

Jūsu akumulatora darbības laiks tiek ievērojami pagarināts, taču tiek ierobežotas

pieejamās lietotnes, kā arī tiek atspējoti mobilie dati un Wi-Fi. Zvanīšana un ziņapmaiņa

vēl arvien ir iespējama. Tiek mainīts sākuma ekrāns, un statusa joslā parādās .

Ja ierīci izmanto vairāki lietotāji, lai aktivizētu vai deaktivizētu Ultra STAMINA režīmu, jums,

iespējams, ir jāpiesakās kā ierīces īpašniekam, t. i., primārajam lietotājam.

Ultra STAMINA režīma ieslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Akumulators un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties vienumam

Režīms Ultra STAMINA un pēc tam pieskarieties

vienumam

AKTIVIZĒT.

4

Apstipriniet, lai aktivizētu.

Ultra STAMINA režīmā nevar izslēgt noteiktu lietotņu optimizēšanu.

Ultra STAMINA režīma izslēgšana

1

Velciet statusa joslu uz leju, lai piekļūtu paziņojumu panelim.

2

Pieskarieties

Deaktivizēt režīmu Ultra STAMINA.

3

Pieskarieties

Labi.

Ultra STAMINA režīma izslēgšana pārstartēs jūsu ierīci.