Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

background image

Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

Pirms ierīces ieslēgšanas pirmo reizi ieteicams akumulatoru uzlādēt vismaz 30 minūtes.

Ierīci uzlādes laikā var izmantot; skatiet sadaļu

Ierīces uzlāde

36 lappusē.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek atvērts iestatīšanas ceļvedis, kas palīdz konfigurēt

pamatiestatījumus, personalizēt ierīci un pierakstīties savos kontos (piemēram, Google™

kontā).

Ierīces ieslēgšana

Ierīces uzlādes laikā jāizmanto USB Type-C™ kabelis (nodrošināts komplektā), jo citu tipu

USB kabelis var bojāt ierīci. Akumulatoru ieteicams uzlādēt vismaz 30 minūtes, pirms ieslēdzat

ierīci pirmo reizi.

1

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz ierīce novibrē.

2

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM 1 un SIM 2 kartes PIN kodu un piesitiet

.

3

Uzgaidiet, līdz ierīce tiek startēta.

SIM kartes sākotnējo PIN kodu izsniedz tīkla operators, taču vēlāk PIN kodu var nomainīt

izvēlnē Iestatījumi. Lai labotu kļūdu SIM kartes PIN ievadīšanas laikā, pieskarieties

.

Ierīces izslēgšana

1

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un turiet to, līdz tiek atvērta iespēju

izvēlne.

2

Iespēju izvēlnē piesitiet pie

Izslēgt.

Ierīces izslēgšana var aizņemt kādu laiku.