Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ekrāna bloķēšana

background image

Ekrāna bloķēšana

Ir pieejamas vairākas ekrāna bloķēšanas iespējas. Tālāk ir norādīts katra bloķēšanas

veida drošības līmenis secībā no vājākā uz stiprāko.

Pārvilkšana: nav nekādas aizsardzības, bet jums ir ātra piekļuve sākuma ekrānam.

Shēma: zīmējiet vienkāršu shēmu ar pirkstu, lai atbloķētu ierīci.

PIN: ievadiet ciparu PIN, kurā ir vismaz četri cipari, lai atbloķētu ierīci.

Parole: ievadiet burtciparu paroli, lai atbloķētu ierīci.
Ir ļoti svarīgi iegaumēt savu ekrāna atbloķēšanas shēmu, PIN vai paroli. Ja to aizmirsīsit,

iespējams, nevarēsit atjaunot svarīgus datus, piemēram, kontaktus vai ziņas. Ja savā

Xperia™ ierīcē esat iestatījis Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) kontu, EAS

drošības iestatījumu dēļ, iespējams, būs pieejami tikai divi slēgšanas ekrāna veidi — ar

PIN vai paroli. Tā notiek, ja jūsu tīkla administrators uzņēmuma drošības nolūkos norāda

slēgšanas ekrāna veidu visiem EAS kontiem. Sazinieties ar sava uzņēmuma vai

11

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

organizācijas tīkla administratoru, lai uzzinātu, kādas tīkla drošības politikas ir ieviestas

mobilajām ierīcēm.

Lai skatītu vairāk iestatījumu katram ekrāna bloķēšanas veidam, piesitiet blakus

Ekrāna

bloķēšana.

Ekrāna bloķēšanas tipa maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana.

3

Izvēlieties iespēju un sekojiet ierīcē norādītajām instrukcijām.

Ekrāna bloķēšanas shēmas izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana > Shēma un piesitiet tiem.

3

Izvēlieties iespēju un sekojiet ierīcē norādītajām instrukcijām.

Ja esat uzvilcis nepareizu slēgšanas shēmu piecas reizes pēc kārtas, pirms varat turpināt, ir

jāuzgaida 30 sekundes.

Ekrāna slēgšanas shēmas mainīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana un piesitiet tam.

3

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

4

Piesitiet

Shēma, izvēlieties iespēju un sekojiet ierīcē norādītajām instrukcijām.

Ekrāna slēgšanas PIN izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana > PIN un piesitiet tiem.

3

Izvēlieties iespēju. Ievadiet ciparu PIN un pēc tam piesitiet vienumam

TURPINĀT.

4

Vēlreiz ievadiet PIN, apstipriniet to un pēc tam piesitiet vienumam

Labi.

Ekrāna slēgšanas paroles izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana > Parole un piesitiet tiem.

3

Izvēlieties iespēju un sekojiet ierīcē norādītajām instrukcijām.

Švīkāšanas atslēgšanas funkcijas aktivizēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana.

3

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu vai ievadiet PIN kodu vai paroli, ja ir

iespējots kāds no šiem ekrāna slēgšanas veidiem.

4

Piesitiet pie

Pavilkšana, pēc tam pie JĀ, NOŅEMT.

Aizmirstu ekrāna bloķēšanas datu atiestatīšana

Ja esat aizmirsis savu ekrāna bloķēšanas PIN, paroli vai shēmu, iespējams, varat to

atiestatīt, izmantojot pakalpojumu my Xperia aizsardzība. Pēc ekrāna bloķēšanas datu

atiestates, izmantojot šo pakalpojumu, netiks zaudēts ierīcē saglabātais saturs.

12

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai atiestatītu ekrāna bloķēšanu, izmantojot pakalpojumu Protection by my Xperia

1

Pārliecinieties, ka jums ir zināms Google™ konta lietotājvārds un parole un ka

ierīcē esat iespējojis Protection by my Xperia pakalpojumu.

2

Skatiet

myxperia.sonymobile.com

, izmantojot jebkādu ar internetu savienotu ierīci.

3

Pierakstieties, izmantojot to pašu Google™ kontu, ko esat iestatījis savā ierīcē.

4

Noklišķiniet uz jūsu ierīces attēla sadaļā

Jūsu ierīces.

5

Lai ekrāna bloķēšanai izmantotu jaunu PIN kodu, atlasiet

Bloķēt.

6

Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, ko nodrošina Protection by my Xperia.

Atkarībā no drošības iestatījumiem pēc ekrāna bloķēšanas atiestatīšanas ierīce var tikt bloķēta.

Šādā gadījumā jums būs jāievada savs Google™ lietotājvārds un parole, lai varētu izmantot

ierīci.