Sony Xperia XA1 Dual SIM - Kontaktu dublēšana

background image

Kontaktu dublēšana

Kontaktu dublēšanai var izmantot iekšējo atmiņu, atmiņas karti vai SIM karti.

Visu kontaktpersonu eksportēšana uz iekšējo atmiņu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties

vienumam .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties vienumiem

Importēt/eksportēt > Eksportēt

uz SD karti vai iekšējo atmiņu (.vcf fails).

3

Pieskarieties vienumiem >

Rādīt iekšējo atmiņu.

4

Pieskarieties vienumam un pēc tam pieskarieties ierīces modeļa numuram

blakus vienumam .

5

Atlasiet mērķa mapi vai pieskarieties vienumam

SAGLABĀT.

Visu kontaktpersonu eksportēšana uz atmiņas karti

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties

Importēt/eksportēt > Eksportēt uz SD karti

vai iekšējo atmiņu (.vcf fails).

3

Pieskarieties >

SD karte.

4

Pieskarieties

SAGLABĀT.

Kontaktpersonu eksportēšana uz SIM karti

Eksportējot kontaktpersonas uz SIM karti, ne visa informācija var tikt eksportēta. Iemesls ir

SIM kartes atmiņas ierobežojumi.

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties >

Importēt/eksportēt.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Pieskarieties

Labi.