Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem

background image

Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem

Kad jūsu ierīce ir iestatīta tā, lai atļautu lejupielādes arī no citiem avotiem, ne tikai Google

Play™, varat tieši lejupielādēt lietotnes no citām vietnēm, izpildot attiecīgos lejupielādes

noteikumus.

Nezināmas vai neuzticamas izcelsmes lietotņu instalēšana var bojāt ierīci. Lejupielādējiet

lietotnes tikai no uzticamiem avotiem. Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar

lietotnes nodrošinātāju.

Ja izmantojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, tikai ierīces īpašnieks, t. i., primārais

lietotājs, varēs ļaut veikt lejupielādi no avotiem, kas nav Google Play™. Īpašnieka veiktās

izmaiņas ir saistošas visiem lietotājiem.

No citiem avotiem pieejamo lietotņu lejupielādes iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet slīdnim

Nezināmi avoti.

4

Piesitiet vienumam

Labi.

Dažām lietotnēm, lai tās varētu darboties pareizi, var būt nepieciešama piekļuve datiem,

iestatījumiem un dažādām funkcijām ierīcē. Instalējiet un sniedziet atļaujas tikai tādām

lietotnēm, kam uzticaties. Varat skatīt lejupielādētajai lietotnei piešķirtās tiesības un mainīt tās

statusu, piesitot lietotnei sadaļā

Iestatījumi > Lietotnes.

47

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.