Sony Xperia XA1 Dual SIM - Iecienītākās radiostacijas

background image

Iecienītākās radiostacijas

Radiostacijas saglabāšana izlasē

1

Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties saglabāt izlasē.

2

Piesitiet pie .

3

Ierakstiet nosaukumu un atlasiet stacijas krāsu, pēc tam nospiediet

SAGLABĀT.

Iecienītākās radiostacijas klausīšanās

1

Piesitiet pie .

2

Atlasiet iespēju.

Radiostacijas izņemšana no izlases

1

Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties izņemt.

2

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

DZĒST.