Sony Xperia XA1 Dual SIM - Radio skaņas iestatījumi

background image

Radio skaņas iestatījumi

Mono un stereo skaņas režīma pārslēgšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Iespējot stereoskaņu.

3

Lai pārslēgtu radio atpakaļ mono skaņas režīmā, nospiediet un piesitiet

Izmantot

monoskaņu.

Radio reģiona atlasīšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Radio reģiona iestatīš..

3

Izvēlieties iespēju.

96

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.