Sony Xperia XA1 Dual SIM - Slēdžu piekļuve

background image

Slēdžu piekļuve

Izmantojot funkciju Slēdžu piekļuve, varat sazināties ar savu Xperia™ ierīci, izmantojot

vienu vai vairākus slēdžus. Slēdzis ir ierīce, ko izmanto, lai sūtītu taustiņsitienu signālu uz

jūsu Android ierīci. Šīs ierīces var būt noderīgas lietotājiem ar pārvietošanās

129

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

ierobežojumiem. Plašāku informāciju par funkciju Slēdžu piekļuve skatiet sadaļā

Iestatījumi > Pieejamība > Slēdžu piekļuve > IESTATĪJUMI > Palīdzība.

Funkcijas Slēdžu piekļuve iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Pieejamība > Slēdžu piekļuve un pieskarieties

tiem.

3

Pieskarieties slīdnim, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju, tad pieskarieties

Labi.

130

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.