Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pulkstenis

background image

Pulkstenis

Varat iestatīt vienu vai vairākus modinātāja signālus un kā modinātāja signālu izvēlēties

jebkuru ierīcē saglabāto skaņas failu. Ja ierīce ir izslēgta, modinātāja signāls neskan.
Parādītais modinātāja laika formāts ir tāds pats, kādu izvēlējāties vispārīgajiem laika

iestatījumiem, piemēram, 12 vai 24 stundu formāts.

1.

Piekļūstiet modinātāju cilnei.

2.

Piekļūstiet pasaules pulksteņa cilnei.

125

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

3.

Piekļūstiet hronometra cilnei.

4.

Piekļūstiet taimera cilnei.

5.

Skatiet pašreizējās cilnes iespējas.

6.

Atveriet datuma un laika iestatījumus.

7.

Ieslēdziet vai izslēdziet modinātāju.

8.

Pievienojiet jaunu modinātāju.

Jauna modinātāja iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un pieskarieties pie

Pulkstenis.

3

Piesitiet vienumam .

4

Piesitiet pie

Laiks un atlasiet vajadzīgo vērtību.

5

Piesitiet pie

Labi.

6

Ja vēlaties, rediģējiet citus modinātāja iestatījumus.

7

Piesitiet pie

SAGLABĀT.

Modinātāja atlikšana tā zvanīšanas laikā

Piesitiet pie

ATLIKT.

Modinātāja izslēgšana tā zvanīšanas laikā

Velciet pa labi.

Lai izslēgtu modinātāju snaudas režīmā, varat vilkt uz leju statusa joslu un pēc tam atvērtajā

paziņojumu panelī piesist pie .

Iestatīta modinātāja rediģēšana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam un pēc tam piesitiet modinātājam, ko

vēlaties rediģēt.

2

Veiciet vajadzīgās izmaiņas.

3

Piesitiet pie

SAGLABĀT.

Modinātāja ieslēgšana vai izslēgšana

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam, un pēc tam piesitiet tā modinātāja

slīdnim, kuru vēlaties ieslēgt vai izslēgt.

Modinātāja dzēšana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam, pēc tam pieskarieties dzēšamajam

modinātājam un turiet to.

2

Piesitiet pie

Dzēst modinātāju un pēc tam piesitiet pie JĀ.

Modinātāja signāla iestatīšana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam un pēc tam piesitiet modinātājam, ko

vēlaties rediģēt.

2

Piesitiet pie

Modinātāja skaņa un atlasiet kādu no iespējām vai piesitiet pie un

atlasiet mūzikas failu.

3

Piesitiet vienumam

GATAVS un pēc tam vienumam SAGLABĀT.

Papildinformāciju par modinātāja skaļuma līmeņa pielāgošanu skatiet sadaļā

Skaļuma

iestatījumi

58. lpp.

Modinātāja skaļuma līmeņa pielāgošana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam un pēc tam piesitiet modinātājam, ko

vēlaties rediģēt.

2

Velciet zem vienuma

Modinātāja skaļums esošo skaļuma slīdni uz vajadzīgo

pozīciju.

3

Piesitiet pie

SAGLABĀT.

126

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atkārtota modinātāja iestatīšana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam un pēc tam piesitiet modinātājam, ko

vēlaties rediģēt.

2

Piesitiet pie

Atkārtot.

3

Atzīmējiet attiecīgo dienu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet pie

Labi.

4

Piesitiet pie

SAGLABĀT.

Modinātāja vibrosignāla funkcijas aktivizēšana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, pieskarieties tam un pēc tam pieskarieties

modinātājam, ko vēlaties rediģēt.

2

Piesitiet slīdnim

Vibrēšana, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

3

Pieskarieties

SAGLABĀT.

Sānu taustiņu darbības iestatīšana

1

Atrodiet vienumu

Pulkstenis, piesitiet tam un pēc tam atlasiet modinātāju, ko

vēlaties rediģēt.

2

Piesitiet pie

Sānu taustiņu darbība un pēc tam atlasiet vajadzīgo sānu taustiņu

darbību modinātāja signāla atskaņošanas laikā.

3

Piesitiet pie

SAGLABĀT.

127

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.