Sony Xperia XA1 Dual SIM - Movie Creator

background image

Movie Creator

Lietotnē Xperia™ Movie Creator tiek automātiski izveidoti īsi video, izmantojot esošos

fotoattēlus un video. Lietotnē tiek automātiski noteikts filmas izveides laika grafiks.

Piemēram, tajā var tikt izveidota filma, izmantojot fotoattēlu izlasi no sestdienas

pēcpusdienas piknika vai visiem nedēļas, mēneša vai pat gada laikā uzņemtajiem

fotoattēliem. Kad šī labāko kadru filma ir pabeigta, jūs saņemat attiecīgu paziņojumu. Pēc

tam varat to rediģēt, kā vēlaties. Piemēram, varat rediģēt nosaukumu, dzēst ainas, mainīt

mūziku vai pievienot citus fotoattēlus vai video. Varat izveidot labāko kadru filmas,

manuāli atlasot fotoattēlus un video. Ja piesakāties savā Facebook kontā, varat izveidot

labāko kadru filmas no saviem Facebook notikumiem, kas ietver notikuma fotoattēlus,

draugu vārdus un citu saturu.

Lietotnes Movie Creator atvēršana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Movie Creator un piesitiet tam.

Filmu veidotāja paziņojumu iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Movie Creator un piesitiet tam.

3

Piesitiet vienumam , pēc tam piesitiet vienumam

Iestatījumi, un piesitiet slīdnim

Paziņojumi, lai iespējotu vai atspējotu paziņojumus.

Labāko kadru filmu automātiskās izveides iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Movie Creator un piesitiet tam.

3

Piesitiet vienumam , pēc tam piesitiet vienumam

Iestatījumi, un piesitiet slīdnim

Izveidot automātiski, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

Labāko kadru filmas manuāla izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Movie Creator un piesitiet tam.

3

Piesitiet pie >

Izveidot jaunu.

4

Atlasiet vēlamos fotoattēlus vai video, piesitot tiem.

5

Piesitiet pie

IZVEIDOT. Ja vēlaties rediģēt labāko kadru filmu, piesitiet pie Skatīt

stāstu un pēc tam izmantojiet rīkjoslu, lai rediģētu filmu, kā vēlaties.

Labāko kadru filmas manuāla izveide no Facebook notikumiem

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Movie Creator un piesitiet tam.

3

Piesitiet pie >

Iestatījumi.

4

Piesitiet slīdnim blakus

Saistīt ar Facebook.

Lietotne Movie Creator tiek uzreiz saistīta ar jūsu Facebook kontu, ja esat jau

pieteicies pakalpojumā Facebook.

Ja vēl neesat pieteicies pakalpojumā Facebook, izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

5

Piesitiet pie un pēc tam ritiniet uz leju, lai pārlūkotu Facebook notikumus.

6

Izvēlieties notikumu, par kuru jāveido labāko kadru filma, un piesitiet pie

IZVEIDOT.

115

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.