Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ziņu kārtošana

background image

Ziņu kārtošana

Ziņas dzēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet tai.

2

Piesitiet sarunai, kura satur ziņu, ko jūs vēlaties dzēst.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties dzēst, un turiet to nospiestu. Pēc tam piesitiet

vienumam

Dzēst ziņu > DZĒST.

Sarunu dzēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

pie tā.

2

Piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Dzēst sarunas.

3

Atzīmējiet dzēšamo sarunu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet pie >

DZĒST.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

tam.

2

Piesitiet sarunai, ko vēlaties atvērt.

3

Pieskarieties ziņai, kurai vēlaties pievienot zvaigznīti, un turiet to; pēc tam piesitiet

pie

Pievienot zvaigznīti.

4

Lai ziņai noņemtu zvaigznīti, pieskarieties ziņai ar zvaigznīti un pēc tam piesitiet pie

Dzēst zvaigznīti.

To ziņu skatīšana, kurām ir pievienotas zvaigznītes

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

tam.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Ziņas ar zvaigznītēm.

3

Tiek parādīts visu to ziņu saraksts, kurām ir pievienotas zvaigznītes.

85

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ziņu meklēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

tam.

2

Piesitiet pie .

3

Ievadiet meklējamos atslēgvārdus. Sarakstā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.