Sony Xperia XA1 Dual SIM - Пребарување на веб

background image

Пребарување на веб

Веб-прегледувачот Google Chrome™ за уредите со Android™ е веќе инсталиран на повеќето
пазари. Одете до http://support.google.com/chrome,а потоа кликнете на врската Хром за мобилни,
за да добиете детални информации за користење на веб-прегледувачот.

Пребарување на веб

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете .

3

Доколку првпат користите Google Chrome™, одберете да се пријавите со сметка на
Google™ или анонимно пребарувајте со Google Chrome™.

4

Внесете термин за пребарување или веб-адреса во полето за пребарување и адреса,
потоа допрете на тастатурата.