Sony Xperia XA1 Dual SIM - Заклучување и отклучување на екранот

background image

Заклучување и отклучување на екранот

Кога уредот е вклучен и е ставен во мирување определен временски период, екранот се
затемнува за да заштеди батерија и автоматски се заклучува. Ова заклучување спречува несакани
активности на екранот на допир кога не го користите. Кога ќе го купите уредот, поставено е
основно заклучување на екранот со лизгање. Тоа значи дека треба да поминете со прст налево
или нагоре на екранот за да го отклучите. Подоцна може да ги промените безбедносните поставки
и да додадете други видови заклучување. Видете Заклучување на екранот на страницата 12
.

За да се активира екранот

Кратко притиснете го копчето за вклучување .

Заклучување на екранот

Кога екранот е активен, кратко притиснете го копчето за вклучување .

Или пак, допрете двапати каде било на празната област од почетниот екран За да ја вклучите оваа
функција, допрете и држете каде било на почетниот екран додека уредот не почне да вибрира,
потоа допрете и допрете го лизгачот покрај Двоен допир за да се деактивира.