Sony Xperia XA1 Dual SIM - Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

background image

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

Secara amnya, anda tidak sepatutnya menyimpan foto, video dan kandungan peribadi

lain semata-mata pada memori dalaman peranti anda. Jika peranti anda rosak, hilang

atau dicuri, data yang disimpan pada memori dalamannya mungkin mustahil untuk

dipulihkan. Anda disyorkan untuk menggunakan perisian Xperia™ Companion bagi

membuat sandaran yang akan menyimpan data anda dengan selamat ke peranti luaran.

Kaedah ini amat disyorkan terutamanya jika anda mengemas kini perisian peranti anda

ke versi Android yang terbaru.
Aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™ disyorkan untuk penyandaran data sebelum

anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh

menyandarkan data ke akaun dalam talian, kad SD atau ke peranti storan USB luaran

yang telah anda sambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB:
Dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Google, anda boleh menyandarkan data ke

pelayan Google.

Menyandarkan data ke komputer

Gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menyandarkan data dari peranti anda ke
PC atau komputer Apple

®

Mac

®

. Anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

Log panggilan

Mesej teks

Kalendar

43

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Tetapan

Fail media seperti muzik dan video

Foto dan imej

Untuk menyandarkan data anda menggunakan komputer

1

Buka kunci skrin peranti anda dan sambungkannya ke komputer menggunakan

kabel USB Type-C™.

2

Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer anda jika ia tidak dilancarkan

secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda.

Pastikan anda memilih mod

Pindahkan fail pada peranti anda.

3

Klik pada

Sandaran pada skrin utama Xperia™ Companion.

4

Ikut arahan pada skrin untuk membuat sandaran data dari peranti anda.

Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda

menyambung peranti anda ke komputer.

Untuk memulihkan data anda menggunakan komputer

1

Buka kunci skrin peranti anda dan sambungkannya ke komputer menggunakan

kabel USB Type-C™.

2

Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer anda jika ia tidak dilancarkan

secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda.

Pastikan anda memilih mod

Pindahkan fail pada peranti anda.

3

Klik pada

Pulihkan pada skrin utama Xperia™ Companion.

4

Pilih fail sandaran daripada rekod sandaran, kemudian klik

Seterusnya dan ikut

arahan pada skrin untuk memulihkan data ke peranti anda.

Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda

menyambung peranti anda ke komputer.

Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™

Menggunakan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™, anda boleh menyandarkan data

secara dalam talian atau secara setempat. Aanda boleh melakukannya secara manual

atau menghidupkan fungsi penyandaran automatik untuk menyimpan data secara

berkala.
Aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™ disyorkan untuk penyandaran data sebelum

anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh

menyandarkan data daripada jenis berikut ke akaun dalam talian, kad SD atau ke peranti

storan USB luaran yang telah anda sambungkan ke peranti anda menggunakan

penyesuai Hos USB:

Kenalan

Perbualan

Log panggilan

Kalendar

Akaun e-mel

Akaun Wi-Fi

Tetapan peranti

Aplikasi

Tataletak Laman Utama Xperia™

44

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyediakan fungsi sandaran automatik

1

Jika anda menyandarkan kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti

storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika

anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dilekapkan dengan betul ke

dalam peranti anda. Jika anda menyandarkan kandungan ke akaun dalam talian,

pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula.

4

Di bawah

Sandaran & pemulihan Xperia™, ketik Sandaran automatik.

5

Untuk mendayakan fungsi sandaran automatik, ketik suis hidup-mati.

6

Pilih tempat menyimpan fail sandaran.

7

Jika diingini, pilih frekuensi sandaran, masa untuk membuat sandaran dan data

khusus untuk disandarkan. Jika tidak, sandaran dilengkapkan menurut tetapan

lalai.

8

Untuk menyimpan tetapan anda, ketik .

Untuk menyandarkan kandungan secara manual

1

Jika anda menyandarkan kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti

storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika

anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul

ke dalam peranti anda. Jika anda menyandarkan kandungan ke akaun dalam

talian, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula.

4

Di bawah

Sandaran & pemulihan Xperia™, ketik Lagi.

5

Ketik

Sandaran manual, kemudian pilih destinasi sandaran dan data yang ingin

anda sandarkan.

6

Ketik

Sandaran.

7

Setelah data disandarkan, ketik

Selesai.

Untuk menyunting fail sandaran

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula.

3

Di bawah

Sandaran & pemulihan Xperia™, ketik Lagi.

4

Ketik

Edit fail sandaran, kemudian pilih sumber sandaran dan jenis data yang

anda ingin pulihkan.

5

Ketik

Padam data.

6

Ketik

OK untuk mengesahkan.

7

Selepas data dipadamkan, ketik

Selesai.

Untuk memulihkan kandungan yang disandarkan

1

Jika anda memulihkan kandungan daripada peranti storan USB, pastikan bahawa

peranti storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB.

Jika anda memulihkan kandungan dari kad SD, pastikan kad SD dimasukkan

dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda memulihkan kandungan daripada

perkhidmatan Sandar & Pulihkan Xperia, pastikan anda telah mendaftar masuk ke

akaun Google™ anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula.

4

Di bawah

Sandaran & pemulihan Xperia™, ketik Pulihkan data, kemudian pilih

sumber pemulihan dan data yang anda ingin pulihkan.

5

Ketik

Pulihkan data.

6

Selepas kandungan dipulihkan, ketik

Selesai.

Jangan lupa bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda

selepas anda membuat sandaran seperti sebarang aplikasi baharu yang anda pasang - akan

dipadamkan semasa sebarang prosedur pemulihan berikutnya.

45

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Google

Menggunakan aplikasi Sandaran & pemulihan Google, anda boleh menyandarkan data

ke pelayan Google. Anda juga boleh menghidupkan fungsi pemulihan automatik untuk

memulihkan data dan tetapan aplikasi apabila anda memasang semula aplikasi.
Dengan aplikasi ini anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

Aplikasi

Penanda buku

Rangkaian Wi-Fi

Tetapan lain

Untuk menyandarkan data ke akaun Google™

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula.

3

Di bawah

Sandaran & pemulihan Google™, ketik Buat sandaran data saya dan

kemudian, ketik penggelangsar.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pemulihan automatik apabila anda

memasang semula aplikasi

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula.

3

Di bawah

Sandaran & pemulihan Google™, ketik penggelangsar Pulihkan

automatik.

46

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.