Sony Xperia XA1 Dual SIM - Memilih rangkaian mudah alih

background image

Memilih rangkaian mudah alih

Peranti anda menyokong penggunaan dua rangkaian berlainan pada masa yang sama.

Anda boleh memilih daripada gabungan mod rangkaian berikut apabila dua kad SIM

dimasukkan ke dalam peranti anda:

Satu rangkaian WCDMA

Satu rangkaian GSM

Satu rangkaian WCDMA dan GSM

Satu rangkaian LTE, WCDMA dan GSM
Untuk setiap kad SIM, anda boleh menetapkan peranti anda untuk bertukar secara

automatik antara rangkaian mudah alih bergantung pada rangkaian mudah alih yang

tersedia di tempat anda berada. Peranti anda bertukar secara automatik antara

rangkaian mudah alih bergantung pada rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat

anda berada. Anda juga boleh menetapkan peranti anda secara manual untuk

menggunakan mod rangkaian mudah alih tertentu untuk setiap kad SIM, sebagai contoh,

WCDMA atau GSM.
Ikon status berlainan dipaparkan dalam bar status bergantung pada jenis dan mod

rangkaian yang disambungkan. Rujuk

Ikon status

pada halaman 32 untuk melihat sejauh

berbezanya ikon status.

Untuk memilih mod rangkaian

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Jenis rangkaian pilihan, kemudian pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Pengendali rangkaian.

4

Ketik

Mod cari, kemudian pilih Manual.

5

Pilih rangkaian.

Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain,

walaupun sekiranya anda keluar daripada liputan rangkaian pilihan yang dibuat secara manual

itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Pengendali rangkaian.

4

Ketik

Mod cari, kemudian pilih Automatik.