Sony Xperia XA1 Dual SIM - Menambah dan menyunting kenalan

background image

Menambah dan menyunting kenalan

Untuk menambah kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

3

Jika anda telah menyegerak kenalan anda dengan satu atau beberapa akaun dan

anda menambahkan kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang

anda ingin tambahkan kenalan. Sebagai pilihan, ketik

Kenalan telefon jika anda

hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.

4

Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.

5

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Sebaik sahaja anda menyimpan kenalan ke akaun, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai

akaun lalai untuk disimpan apabila anda menambahkan kenalan selepas itu. Jika anda ingin

mengubah akaun untuk menyimpan kenalan, anda perlu mencipta kenalan tersebut sekali lagi

dan menyimpannya ke akaun yang betul.

Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda

tidak perlu lagi menyunting nombor tersebut semasa anda membuat panggilan dari luar

negara.

Untuk menyunting kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Sunting maklumat yang dikehendaki.

4

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Sesetengah perkhidmatan penyegerakan tidak membenarkan anda menyunting butiran

kenalan.

Untuk menambah gambar ke kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik , kemudian pilih kaedah untuk menambah gambar kenalan dan

menyuntingnya seperti yang dikehendaki.

4

Setelah anda menambahkan gambar, ketik

SIMPAN.

Anda juga boleh menambahkan gambar pada kenalan terus daripada aplikasi

Album . Jika

anda mahu menambahkan gambar yang disimpan ke akaun dalam talian, anda mestilah

memuat turun gambar itu dahulu.

Untuk memperibadikan nada dering bagi kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik >

Tetapkan nada dering.

4

Buat pilihan daripada senarai atau ketik untuk memilih fail muzik yang disimpan

pada peranti anda, kemudian ketik

SELESAI.

5

Ketik

SIMPAN.

Untuk menghantar semua panggilan ke mel suara bagi kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik , kemudian tandakan kotak pilihan

Semua pnggilan ke mel suara.

4

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Untuk menyekat nombor telefon

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Nombor disekat.

3

Ketik

TAMBAH NOMBOR, kemudian masukkan nombor telefon panggilan dan

teks yang anda ingin sekat.

4

Ketik

SEKAT.

79

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.

3

Untuk memadamkan beberapa atau semua kenalan, tandakan kotak semak

bersebelahan kenalan yang anda mahu padamkan.

4

Ketik , kemudian ketik

Padam kenalan.

5

Ketik

PADAM untuk mengesahkan.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

SAYA, kemudian ketik .

3

Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda inginkan.

4

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik ikon bersebelahan nombor telefon, kemudian ketik

SIMPAN.

3

Pilih kenalan sedia ada atau ketik

Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan dan ketik

SIMPAN.