Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

background image

Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

Jika anda menyelaraskan kenalan anda dengan akaun baru atau mengimport maklumat

kenalan dengan cara lain, anda akan mendapat entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.

Sekiranya ini berlaku, anda boleh memautkan duplikasi tersebut untuk membentuk satu

entri. Jika anda telah memautkan entri secara tidak sengaja, anda boleh menyahpautnya

sekali lagi kemudian.

Untuk memaut kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik dan tahan kenalan yang anda ingin pautkan dengan kenalan lain.

3

Tandakan kotak semak bersebelahan kenalan yang anda mahu pautkan.

4

Ketik , kemudian ketik

Pautkan. Maklumat daripada kenalan pertama

dicantumkan dengan kenalan kedua, dan kenalan terpaut dipaparkan sebagai

satu kenalan dalam senarai Kenalan.

5

Ketik

PAUTAN untuk mengesahkan.

Untuk mengasingkan kenalan terpaut

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan terpaut yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik , kemudian ketik

Nyahpaut.

4

Ketik

NYAHPAUT untuk mengesahkan.

83

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.