Sony Xperia XA1 Dual SIM - Skrin laman utama

background image

Skrin laman utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Ia serupa dengan

desktop pada skrin komputer. Skrin Utama anda boleh mempunyai sehingga dua puluh

anak tetingkap yang melebihi lebar paparan skrin biasa. Bilangan anak tetingkap skrin

Utama diwakili oleh satu siri titik di bahagian bawah skrin Utama. Titik yang diserlahkan

menunjukkan anak tetingkap yang sedang dipaparkan.

1

Selamat datang ke widget Xperia™ — Ketik untuk membuka widget dan memilih tugas seperti menyalin

kandungan dari peranti lama anda atau menyediakan perkhidmatan Xperia™

2

Titik — Mewakili bilangan anak tetingkap Laman Utama

Untuk pergi ke skrin Utama

Tekan .

23

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyemak imbas skrin Utama

Anak tetingkap skrin laman utama

Anda boleh memadamkan anak tetingkap atau menambah yang baharu pada skrin

Utama anda (maksimum sehingga dua puluh anak tetingkap).

Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin laman utama

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau ke kanan untuk menyemak imbas ke anak tetingkap yang anda

ingin tetapkan sebagai anak tetingkap skrin Laman Utama anda yang utama,

kemudian ketik di hujung kiri atas skrin.

Apabila Google Search & Now didayakan, anak tetingkap paling kiri dirizabkan untuk

perkhidmatan ini dan anak tetingkap skrin Laman Utama tidak boleh diubah. Untuk maklumat

lanjut, lihat

Google Search & Now

di halaman 123.

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Untuk menyemak imbas anak tetingkap, kuis sepenuhnya ke kiri atau kanan,

kemudian ketik .

Apabila Google Search & Now didayakan, anak tetingkap paling kiri dirizabkan untuk

perkhidmatan ini dan anak tetingkap tambahan tidak boleh ditambah ke kiri. Untuk maklumat

lanjut, lihat

Google Search & Now

di halaman 123.

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda

padamkan, kemudian ketik pada sudut kanan atas anak tetingkap.

24

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Tetapan skrin utama

Untuk menyahdaya atau menyahpasang aplikasi dari skrin Laman Utama

Menyahdayakan aplikasi yang dipasang awal memadamkan semua data, tetapi aplikasi

tersebut boleh didayakan sekali lagi daripada

Tetapan > Aplikasi. Hanya aplikasi yang dimuat

turun boleh dinyahpasang sepenuhnya.

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap. Semua aplikasi

yang boleh dinyahdayakan atau dinyahpasang ditandakan dengan .

3

Ketik aplikasi berkaitan, kemudian ketik

LUMPUHKAN jika aplikasi datang

dipasang awal pada peranti anda atau

OK jika aplikasi dimuat turun dan anda

ingin menyahpasangnya.

Untuk melaraskan saiz ikon pada skrin Utama anda

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar, kemudian ketik .

2

Ketik

Saiz ikon, kemudian buat pilihan.