Sony Xperia XA1 Dual SIM - Menyunting teks

background image

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong,menyalin dan menampal teks sambil menulis. Anda

boleh mengakses pilihan penyuntingan dengan mengetik dua kali teks yang dimasukkan.

Pilihan penyuntingan kemudian akan tersedia melalui bar aplikasi.

Bar pengeditan teks

Selepas memilih teks dengan mengetik dua kali pada perkataan, bar pengeditan muncul

dengan beberapa alat tersedia:

Potong

Salin

Tampal

Kongsi

Pilih semua

Bantu

Pilihan

Tampal hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

1

Ketik dua kali perkataan untuk menyerlahkannya.

2

Anda boleh menyeret tab pada kedua-dua sisi perkataan yang diserlahkan untuk

memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks

1

Ketik dua kali perkataan untuk membuatkan bar aplikasi kelihatan.

2

Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk

membuat perubahan yang anda inginkan.

Untuk menggunakan pembesar

Apabila anda memasukkan teks, ketik dan tahan medan teks untuk melihat dan

untuk letakkan kursor dimana anda ingini dalam medan teks.

69

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.